Romania

Selectaţi-vă locaţia

Romania
 

Academia pentru comenzi şi acţionări

Content

Bosch Rexroth este unul dintre principalii specialişti globali în tehnologia de comandă şi acţionare şi dispune de cunoştinţe tehnologice unice. Academia pentru comenzi şi acţionări transmite aceste cunoştinţe şi sprijină instruirea personalizată şi dezvoltarea continuă, precum şi calificarea experţilor tehnici.

Cunoaşterea este esenţială

Cunoştinţele tehnice şi competenţa angajaţilor oferă unei companii avantajul decisiv faţă de concurenţa globală. În cadrul Academiei pentru comenzi şi acţionări, Rexroth oferă un portofoliu extins de produse educaţionale în domeniul tehnologiilor de comandă şi acţionare, care se bazează permanent pe practică industrială.

Academia pentru comenzi şi acţionări stabileşte în particular standarde în prezentarea didactică a cunoştinţelor specializate şi integrate pentru clienţi, angajaţi şi facilităţi pentru instruire şi dezvoltare continuă. Ofertele noastre au fost concepute conform următoarelor principii:

▶ Echipament bazat pe practică şi de ultimă generaţie

▶ Oferte de instruire specifice grupului ţintă

▶ Cele mai noi metode de instruire

 

Sisteme de instruire

Sistemele de instruire transmit utilizatorilor, cu şi fără experienţă, cunoştinţe bazate pe practica în domeniile hidraulicii, pneumaticii, tehnologiei de comenzi şi acţionări electrice, mecatronicii şi automatizării. Acestea cuprind componente de serie industriale şi dispun de limbaje de programare şi interfeţe deschise standardizate internaţional.

 
 

Instruire

Cursurile de instruire noi şi dezvoltarea permanentă a metodelor de instruire garantează că transferul de cunoştinţe se realizează întotdeauna la cele mai noi standarde. Portofoliul nostru include sesiuni de instruire, instruire online, instruire practică şi instruire mixtă, care combină avantajele sesiunilor de instruire şi ale instruirii online. În cadrul sesiunilor de instruire pentru clienţi, principiul de apropiere faţă de clienţi are o importanţă majoră.

 
 

Suporturi media

Suporturile media educative de instruire bazate pe software de la Rexroth se disting prin relevanţa practică ridicată şi sunt adaptate perfect la cursurile şi sistemele de instruire. Acestea conţin module de instruire online, animaţii ale componentelor şi sistemelor, precum şi unităţi de instruire bazate pe simulări. Pe lângă acestea există dicţionare, cărţi tehnice, manuale pentru instructori şi cursanţi, precum şi echipament de lucru.