Sweden

Välj din position

REFORM Metron slaghack
REFORM Metron slaghack
Mobil Lösningar Off-Highway

Inbyggd underhållsexpertis

Ingen kan maskinen lika bra som dess tillverkare. Men denna kunskap riskerar ibland att gå förlorad när maskinen säljs via ett återförsäljarnätverk. Det innebär att den tekniska expertisen kommer längre bort från kunden och att kommunikationskedjan kan bli komplicerad.

Tack vare vår IoT-lösning BODAS Connect kan maskiner emellertid fjärrövervakas och hållas i optimalt driftskick mycket enklare.

Maskintillverkaren REFORM är en väletablerad leverantör av lantbruksfordon och kommunala fordon. REFORM är medvetna om att det kan vara krångligt för kunder att leta efter lösningar på underhållsproblem och att man inte alltid får den hjälp man behöver.

Smidig lösning tack vare anslutna maskiner

Vanligtvis när det uppstår problem med en maskin kontaktar kunden sin lokala återförsäljare. Om återförsäljaren inte kan erbjuda en bra lösning går ärendet ofta vidare till maskintillverkaren. REFORM såg att denna process kan förenklas och vände därför något negativt till en positiv erfarenhet. Även om nödvändiga åtgärder vidtas för att kunden ska få hjälp och snabbast möjliga support blir det både dyrt och tidsödande, eftersom flera parter är involverade och information om maskinen måste förmedlas. Med anslutna maskiner kan information och problem gällande maskinen delas med alla inblandade parter (återförsäljare och tillverkare) – när som helst.

Sammankoppling av tillverkare och maskiner

Vi har samarbetat med REFORM i många år och blev därför deras självklara partner på vägen mot digitalisering. Vår BODAS Connect valdes för att ansluta REFORM till dess fordon och kunder via tre nyckelelement:

  • Connectivity Unit som är installerad i varje fordon
  • Webbportalen som visar och visualiserar maskindata
  • Bosch IoT Suite med sin underliggande molnstruktur som fungerar som analysplattform

Innovation ute på fältet

Den nya tekniken används redan av REFORM i utvecklingen av de senaste prototyperna. Detta kommer göra att företaget kan erbjuda framtida kunder anslutna maskiner som kan fjärrövervakas och hållas i optimalt driftskick.

Förenklat maskinunderhåll

Merparten av de återkommande underhållsproblemen identifieras på ett tidigt stadium och kan lösas effektivt med minimal stilleståndstid. Som exempel kan nämnas möjlighet att fjärruppdatera maskinens programvara för att lösa programvaruproblem eller för att förbättra prestandan för en hel fordonsflotta.

För REFORMs kunder förenklar den här lösningen maskinunderhållet, vilket sin tur gör att de sparar värdefull tid och pengar. Det är också en betydande fördel för REFORMs egen verksamhet, eftersom man kan minska sina kostnader relaterade till underhållstekniker.

Läs mer om BODAS, genom att klicka här .

Dr. Ulf Lehmann

Författare: Sanghmitra Gupta
Befattning: Produktägare BODAS Connect