Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Förbränningsmotorer

Pålitliga och effektiva: långlivade system och lösningar med global service sänker Total Cost of Ownership

– Den kompletta motorhydrauliken och -pneumatiken från en leverantör
– Flera decenniers kunskap om applikationer
– Service i alla viktiga hamnar

Förbränningsmotorer
 
 

Stigande oljepriser och nya miljöregler ställer tillverkare av stora motorer inför stora utmaningar. Det gäller även deras kunder: redare, byggnadsföretag eller operatörer av kraftverk måste t.ex. ha kontroll över bakgrunden till den ökande globala konkurrensen. Och särskilda sjöfartszoner kan endast trafikeras om stränga gränsvärden uppfylls. Nya tekniker för bränslereducering tack vare motorstyrning får därmed en helt ny betydelse. Dessutom spelar pålitlighet en avgörande roll, framför allt till havs.

Bosch Rexroth erbjuder lösningar för förbränningsmotorer som klarar av dessa krav.

Modernaste testmetoder och nyaste simulationstekniker
Redan i ett projekts tidigaste utvecklingsfas arbetar specialisterna från Bosch Rexroth tillsammans med t.ex. fartygsutrustare. Vi arbetar optimalt med flera decennier av erfarenhet för att hitta bästa lösningen för respektive användningsområde. Därför satsar vi i utvecklingen på modernaste testmetoder och använder de nyaste beräknings- och simulationsteknikerna för att analysera svängningar och byggnadsdelsdeformationer. Därefter följer utprovning av prototyp och optimeringsfasen. På så sätt kan Bosch Rexroth garantera högsta standard.

Motorhaveri leder till höga kostnader. Det gäller framför allt användningen på det maritima området. För att till exempel kunna hjälpa redare vid rutinmässigt underhåll, sänka underhållskostnader och garantera snabb tillgänglighet underhåller Bosch Rexroth ett nätverk av servicestationer i alla viktiga hamnar.

  • Flera decenniers kunskap om applikationer
  • Service i alla viktiga hamnar