Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Marinenergi

Nyttja naturens kraft optimalt: Bosch Rexroth är utvecklingspartner för byggande av marinenergianläggningar

– Partner vid pionjärarbetet
– Öka tillgängligheten med innovativa idéer
– Sedan decennier har expertis byggts upp inom förnyelsebar energi

Marinenergi
 
 

Tidvatten, havsströmmar, vågor, havsvärme, osmoser – marinenergin finns till många olika former som kan ge värdefulla bidrag till framtidens energiblandning. Men de flesta anläggningar befinner sig fortfarande på försöksstadiet. Som det ser ut idag är framför allt tidvatten, strömmar och vågor de mest lovande energikällorna. Bosch Rexroth hjälper er att nyttja dessa källor effektivt. Som vindkraftens föregångare står företaget idag som partner sida vid sida med marinenergins pionjärer.

Korrosionfrämjande saltvatten samt väldiga krafter från vågor och strömmar - havsanvändning ställer höga krav på marinenergikraftverken. Samtidigt kräver en lönsam drift hög tillgänglighet och långa underhållscykler.

I ett nära samarbete med anläggningsbyggare projekterar och levererar specialister från Bosch Rexroth över hela världen monteringsfärdiga byggrupper som kräver ringa underhåll och står emot de tuffaste förhållandena. Till detta räknas lösningar för Power-Take-Off-Systems (PTO) samt pitchdrift (variabel bladinställning) för våg- och strömanläggningar. Nyttja denna expertis för att göra ström vunnen från marinenergi lönsam.