Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Förpackningsmaskiner

Paketering

För ständig rörelse: Bosch Rexroth gör automatiseringen av förpackningsmaterial mer modulär och flexiblare

 
 

Allt fler singelhushåll, allt mindre tid till vardags; konsumenter kräver därför allt oftare bekvämare förpackningar som t. ex. underlättar förtäring av livsmedel. Samtidigt önskas ett större utbud av märkesprodukter. Tillverkare inom konsumentvaruindustrin måste därför vara i en position att ekonomiskt kunna producera mindre förpackningar och komma snabbare till marknaden. Maskinbygget reagerar genom att förkorta sin time-to-market, t.ex. genom att reducera utvecklingstiden. Vid dessa utmaningar står Bosch Rexroth vid sina kunders sida som automatiseringspartner.

Förpackningsmaskiner har för det mesta en hög andel Motion Control – de måste avbilda synkroniserade högdynamiska processer. Till detta erbjuder Bosch Rexroth en automatiseringslösning som är unik i sin form på marknaden. Dess kärna bildar skalbara Motion-Logic-styrningar med integrerad robotik samt en familj av servodrifter med olika systemansatser. Dessa sträcker sig från enaxel- till fleraxellösningar, från centrala drivanordningar i kopplingsskåp till decentraliserade drivanordningar (IndraDrive Mi).

Många användare satsar på modularitet hos förpackningsanläggningar så att deflexibelt kan reagera på marknadernas krav. Modulära maskinkoncept kan perfekt skapas med lösningar från Bosch Rexroth: med en programmerad mall – GAT (Generic Application Template) – förenklar vi drastiskt skapandet av programvarumodularitet. Och med den decentraliserade servodriften IndraDrive Mi förverkligar ni modularitet i elektronik, baserad på beprövad teknik. På så sätt går det lätt att integrera maskinmoduler i maskiner och anläggningar, till och med i efterhand, tack vare öppna gränssnitt och globala standarder.

Såväl tillverkare av förbruknings- som investeringsvaror investerar i ökad utsräckning i de så kallade BRIC-staterna samt i sydöstra Asien. Därmed stiger förväntningarna på att även era leverantörer är närvarande på plats: Bosch Rexroth förfogar över 30 års know-how i automatisering av tryck- och förpackningsmaskiner och har branschspecialister i över 80 länder. Dessa kan lösa alla programproblem och hjälpa kunderna vid utveckling och implementering. Ca 2000 servicemedarbetare världen runt tillkommer. Dessutom är nästan alla våra produkter tillgängliga under minst 25 år. Det ger investeringsäkerhet.

  • Sänk Time-to-Market och reducera er utvecklingskostnad
  • Öka era maskiners funktionalitet
  • Säkra er fördelar gentemot konkurrenterna