Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Gummibearbetning

Gummibearbetning

Styrningar som utvidgar er förmåga

 
 

Allt handlar om precision vid arbetet med krävande gummiblandningar. De maskiner som används måste visserligen vara tåliga men ändå möjliggöra för er en ständig processtyrning. Med de stabila, flexibla och platsbesparande systemlösningarna från Bosch Rexroth kan ni exakt styra varvtal och vridmoment. Tack vare deras oändliga anpassningsförmåga öppnar våra system nya möjligheter vid blandning, knådning, strängsprutning och mer.

Både era maskiner och medarbetare skyddas eftersom överbelastning absorberas snabbare och stoppar fortare än alla andra tillgängliga lösningar på marknaden. Oavsett med vilken blandning ni arbetar, med våra lösningar kan ni optimera produktionen. På så sätt ökar ni era produkters kvalitet och enhetlighet och arbetar med högsta effektivitet. Dessutom skapar det fakturm att våra lösningar lätt kan anpassas och utvidgas en varaktig konkurrensfördel.