Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Hydrodynamik

Vågarbeten

Bosch Rexroth utvecklar kompletta systemlösningar för vågarbeten

 
 

Vågrörelser har bland annat avgörande inflytande på funktion och livslängd hos fartyg, offshore- eller kustnärainstallationer; därför undersöker forskare och ingenjörer denna påverkan inom hydrodynamisk forskning. Insikterna från arbetet förändrar tekniken och förbättrar säkerheten. Från Bosch Rexroth får ni kompletta driv- och styrningslösningar för kontrollerat skapande av vågor.

Ute till havs kan vågornas energivärden fluktuera med så mycket som en faktor 1000. Även detta spektrum måste hydrodynamisk forskning kunna hantera. Den stora vattenmassan kräver stora krafter som även under långtidsdrift kan arbeta pålitligt och utan slitage och avbrott. Rexroth utvecklar skräddarsydda driv- och styrsystem för våggeneratorer och vågabsorbatorer samt drift- och hållanordningar för justerbara bassängbottnar.

Hydrauliken från Bosch Rexroth har visat sig vara robust med ringa underhåll. Därutöver levererar vi särskilt utvecklade vågberäkningsprogram med tillhörande datainsamlings- och analyssystem. Bosch Rexroth utvecklar sedan länge kompletta systemlösningar med den hård- och programvara som krävs. Därför drar kunderna nytta av vår användningserfarenhet inom hydrodynamisk forskning.

  • Skräddarsydda drift- och styrningssystem för våggeneratorer och vågabsorbatorer
  • Robust, ringa underhåll och förslitning
  • Av oss själva utvecklade vågberäkningsprogram med tillhörande datainsamlings- och analyssystem