Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Metallurgi

Metallurgi

Teknologioberoende automatiseringslösningar: från första erbjudande, via ingenjörskonst, idrifttagande till modernisering följer Bosch Rexroth dig som tillförlitlig partner.

 
 

Hög tillgänglighet i en ojämn omgivning efterfrågas så att kontinuerliga processer i metallurgin kan köras utan störningar eller avbrott. Därför behöver byggare av anläggningar och användare tillförlitliga automatiseringspartners. Rexroth erbjuder automatiseringslösningar och komponenter för hela hyttbruks- och valsverkstekniken från vridbara panntorn och kontinuerliga gjutanläggningar, till vertikala gjutanläggningar för grovplåtsämne till valstillverkning i kallvalsverk och varmvalsverk.

I många länder uppstår nya hytt- och valsverk, och existerandeanläggningar moderniseras. Dessa anläggningars produktivitet kan ökas på effektivast möjliga sätt genom teknologiövergripande lösningar från en leverantör såsom från Bosch Rexroth. Vid behov kan hela handledningen från projekt till nyckelfärdigt överlämnande lämnas i händerna på våra experter. De automatiseringslösningar som erbjuds över hela världen garanterar precision och tillförlitlighet över din anläggnings kompletta körtid.

Så ökar Bosch Rexroth till exempel med utvecklade drift- och styrningslösningar stålverkens produktivitet betydligt. Valsspaltregleringar med hög precision garanterar hög kvalitet och ytkvalitet med hjälp av kraftfulla hydrauliska eller elektriska drivmaskinerier. Servocylinder med regleringssystem garanterar en optimerad process i kokilloscillationen.

Våra kunder kan bygga på årtionden av applikations-know-how hos våra medarbetare. Den globala uppställningen garanterar er dessutom servicehjälp 24 timmar om dygnet.