Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Formande verktygsmaskiner och pressar

För mer dynamik och precision: lösningar från Bosch Rexroth styr omformande verktygsmaskiner och driver dem

Omformande verktygsmaskiner och pressar
 
 

Formande verktygsmaskiner förenar som ingen annan teknik stora krafter med höga hastigheter och precisa rörelser. Därvid intar hydrauliken en betydande roll. Som en av de största slutanvändarna utvecklar framför allt fordonsindustrin byggdelar med allt mer komplexa former. Maximal prestanda kan endast uppnås av de maskiner som har komponenter, moduler och system vilka går väl ihop.

Pressningsapplikationer kräver styrningslösningar som är lätta att manövrera samt enkla att installera men som ändå avspeglar teknikens komplexitet som används. Vi kopplar bort drivtekniken från styrningsnivån: skalbara Motion Controls för en axel till nästan obegränsat många hydrauliska och elektriska drifter och programvaran tar hänsyn till fluidteknikens särskilda egenskaper. Uteslutande öppna gränssnitt och internationella programmeringsstandarder används. Dessa passar in i de mest olika automatiseringsomgivningar och reducerar på så sätt mångfalden av varianter hos tillverkaren.

Samtidigt minskar standardiserade komponenter konstruktionens komplexitet även i monteringsförloppen och reducerar den logistiska utvecklingskostnaden för underhåll och reparation.

Starka accelerations- och bromskrafter kännetecknar formningstekniken - potentialen för energiinsparningar är stor jämförd med installerad kapacitet. Genom att återvinna energin från oscillerande processer och att använda intelligenta styrsystemsstrategier kan man öka energieffektiviteten avsevärt. Bosch Rexroth erbjuder till detta till exempel varvtalsvariabla pumpdrifter och start-stoppsystem.

Från Bosch Rexroth får ni hela utrustningen till era maskiner med driv- och styrteknik från styrning till aktuator. Ni kan räkna med vårt know how - lika mycket vid utvecklingen och tekniken som vid idrifttagandet och senare vid service.

  • Öppna gränssnitt och programmeringsstandarder
  • Ringa utvecklingsarbete för tillverkare av maskiner
  • Mer flexibitet för användaren