Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Pappers- och cellulosatillverkning

Pappers- och cellulosatillverkning

Intelligent, precis, hållfast och tillförlitlig

 
 

Pappers- och cellulosatillverkning ställer ytterst höga krav. För att garantera ett smidigt samspel med de starka krafter som förekommer så krävs samtidigt hög hållfasthet och absolut precision av maskiner och anläggningar. Rexroth sätter globala standarder på detta område.

Vare sig det handlar om att på ett jämnt sätt sänka eller höja laster, genomföra raka eller roterande rörelser, uppnå jämna accelerationer eller följa föreskrivna hastigheter, köra mot exakta positioner, överföra laster eller koppla ihop processer - överallt där krafter kan användas på ett ekonomiskt sätt så kommer fördelarna med industrihydraulik att vara bärande.

Användningscentret för pappersindustrin hjälper till vid utvecklingen av optimala resultat rörande precision, lönsamhet och lång livslängd på produktionsanläggningar. Här kombineras industrihydraulikens specialkunskaper, den mångåriga brancherfarenheten samt omfattande processkompetens, och här tas högspecialiserade och individuella systemprestationer fram - ofta i direkt och nära kontakt med användarna från industrin.

  • Högsta hållfasthet möter absolut precision
  • Specialkunskaper inom industrihydraulik
  • Högspecialiserade systemprestanda anpassade efter dina krav