Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Plast- och tryckgjutningsmaskiner

Plast- och tryckgjutningsmaskiner

Repetitionsprecision och korta cykler: Bosch Rexroth utvecklar modulära systemlösningar för plast- och tryckgjutningsmaskiner

 
 

Hög repetitionsprecision och korta cykeltider – det värdesätter användarna av plast- och gjutningsmaskiner högt. En viktig förutsättning för detta är det optimala samspelet mellan styrningen av de hydrauliska och elektriska aktörerna. Det finns ökat behov av fritt kombinerbara funktionsmoduler för hybrida maskinkoncept. Bosch Rexroth utvecklar, speciellt för tryckgjutningsmaskiner, komponenter med förinställda funktionaliteter samt skräddarsydda, med varandra kombinerbara, automatiserade drivsystem.

Tillverkare kan välja mellan hydraulisk och elektrisk eller hybriddrift – öppna gränssnitt gör att dessa kan användas flexibelt. Med programmerade funktioner går det lätt att konfigurera komplexa rörelsestyrningar av plast- och tryckgjutningsmaskiner. Bosch Rexroth satsar här på modern fluidteknik, på elektriska och multitekniska lösningar.

Era maskiners energiförbrukning kan användare till exempel sänka med upp till 80 procent med vår varvtalsvariabla pumpdrift. Samtidigt reduceras bullernivån. Komponenterna går lätt att integrera i nya maskinkoncept och att kombinera i andra moduler. Tack vare den anslutningsklara leveransen av automatiseringslösningarna förkortas därmed monteringstiden.

Plastmaskiner täcker nästan en oändlig bredd av enkla standardanvändningar till formdelar inom flerkomponenter med stora ytor. Sortimentet från Bosch Rexroth sträcker sig från högkonfigurerbara komponenter inom hydraulik och elektrisk drivteknik över moduler med förinställda funktionaliteter till teknikövergripande systemlösningar. Alla drivanordningar och aktörer från en leverantör. Din fördel: de olika Rexroth-komponenterna passar perfekt tillsammans.

Bosch Rexroth skapar trenden mot hybrida och helelektriska plast- och tryckgjutningsmaskiner tack vare att elektrifiera hydrauliken. Tillverkare i 80 länder kan lita på vår multitekniska erfarenhet för att göra sin produktion fkexiblare och lönsammare.

  • Alla driftanordningar och aktörer från en leverantör
  • Sänk energiförbrukningen med varvtalsvariabla pumpar
  • Förena hybridkoncept med fördelarna av elektroteknik och hydraulik