Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Rörelse- och simulationsteknik

Rörelsesystem

Skapa en illusion av realiteten

 
 

Träning med simulatorer reducerar kostnader, risker och tid avsevärt jämfört med i riktiga flygplan och fordon. Det spelar ingen roll om utbildningen handlar om att flyga ett plan, köra ett fordon eller att evakuera passagerare ur en flygkabin - den perfekta illusionen av en verklig situation måste presenteras.

För att kunna förmedla verkliga erfarenheter med dynamiska utbildningssystem, krävs djupgående kunskaper om acceleration och hastigheter. Med mer än 20 års erfarenhet har Bosch Rexroth specialiserat sig på såväl elektriska som hydrauliska rörelsesystem för alla slags simulatorer.

Det stora utbudet av professionella system för rörelse- och simulation från Rexroth bidrar med värdefull kunskap beträffande precision och effektivitet vid utbildningsåtgärder. Vi strävar helhjärtat efter att utveckla förstklassiga elektrohydrauliska driv- och styrsystem och att sammanställa dessa till optimala system. I detta strävar vi ständigt efter den bästa lösningen vad beträffar funktion, säkerhet, livslängd, energieffektivitet, underhåll och total cost of ownership.