Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Solenergi

Solenergi

För ekonomiska fotovoltaiska utrustningar: Bosch Rexroth erbjuder flexibla och långlivade lösningar för solenergibranschen

 
 

I solenergibranschen står kostnaderna i fokus. Både tillverkningen av fotovoltaiska moduler och utvidgning, och montering och uppföljning påverkas. Bosch Rexroth erbjuder till detta genomgående och mycket precisa driv- och styrsystem samt monteringssystem med vilka ni kan sänka de totala driftkostnaderna. Samtidigt stärker ni därmed konkurrenskraften längs hela värdekedjan.

Automatiseringslösningar för fotovoltaiska system:
Från skärning av wafer till lay-up och lamellering och till överföring – produktionen av photovoltaiska enheter består av många processteg. Under processens gång måste alla rörelser längs tillverkningsbandet samspela optimalt. Högsta produktivitet uppnår ni med styrutrustning från Bosch Rexroth. Dessa byter ut information via automatiseringsbuss i realtid. Hög tillgänglighet hos anläggningarna uppnås genom enhetlig betjäning och underhåll av systemen samt genom Condition-Monitoring och certifierad säkerhetsteknik. Rexroths beprövade transferteknik möjliggör en skonsam och vibrationsfri transport av solenergimoduler.

Utvidgningssystem för fotovoltaiska moduler:
För utvidgningssystemen för fotovoltaiska moduler är det viktigt att de är lätta att bygga upp, har flexibel hantering samt lång livslängd. Bosch Rexroth levererar fundament och modulunderlag för tunnskikts- och c-Si-fotovoltaiska kraftverk – baserat på 30 års erfarenhet inom monteringsteknik. Till lösningarna hör utvidgningsystem med få komponenter samt en egen utvecklad inskjutningsteknik för moduler, vilket möjliggör korta monteringstider.

Uppföljningssystem för solenergianläggningar:
Termiska solkraftverk finns ofta på platser där i många fall ett hårt ökenklimat råder. I närheten av hav tillkommer en hög korrosionsfrämjande salthalt i luften. Även för driftkomponenterna i uppföljningssystemen utgör det en extrem utmaning. Bosch Rexroth har i många framgångsrika projekt kunnat bevisa sina automatiseringslösningars tillförlitlighet och långa livslängd.

Till dessa lösningar räknas till exempel hydraulikcylinder för justering av parabolrännor som under pauser i rörelsen kan stängas av för att spara energi. Den i industrin beprövade styrventilen styr tillförlitligt och exakt manöverdon under fler än 10 miljoner cykler. Anodiserade aluminiumdelar, flerskiktigt lackerade ståldelar, dammtät elmotor samt ytterligare smarta detaljer gör att alla komponenter kan stå emot även tuffa förhållanden under en mycket lång tid.

Mer än 30 års erfarenhet inom återvinning av energi kombinerar Bosch Rexroth med omfattande forskning och utveckling. Precision och tillförlitlighet som är ett resultat av detta utgör en viktig förutsättning för en lönsam tillverkning och användning av solenergisystem och återfinns i olika lösningar från Bosch Rexroth: i såväl automatiseringen som i uppföljnings-, utvidgnings- och monteringssystemen. För våra kunder från den dynamiska fotovoltaiska branschen ger detta en fördelar gentemot konkurrenterna.

  • Automatiseringslösningar för fotovoltaiska anläggningar
  • Utvidgningssystem för fotovoltaiska moduler
  • Målföljningssystem för solenergianläggningar