Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Skärande verktygsmaskiner

Spånande verktygsmaskiner

Maximalt antal vid lägsta möjliga energiförbrukning: Bosch Rexroth levererar tillförlitlig teknologi för spånande verktygsmaskiner

 
 

Korta cykeltider, flexibilitet och produktivitet vid hög energieffektivitet är kraven på skärande verktygsmaskiner. Tillverkare kan öka sina maskiners kapacitet med intelligenta CNC-styrningar och drivtekniker från Bosch Rexroth. Det optimala samspelet mellan dessa tekniker samt den enkla betjäningen och programmeringen optimerar maskintid och outnyttjad tid.

Bosch Rexroth visar besparningsmöjligheter i alla processer och maskinenheter. Med våra lösningar kan tillverkare och användare nyttja denna potential. På detta sätt sänks driftkostnaderna och CO2-balansen förbättras. För kunderna betyder det dessutom en förkortad time-to-market och hög tillgänglighet i produktionen.

Med hjälp av Bosch Rexroth konceptet 4EE kan tillverkare av skärande verktygsmaskiner uttömma sin potential även vad beträffar energieffektivitet. Till exempel går det att sänka energiförbrukningen från hydrauliska anläggningar med varvtalsvariabla pumpdrifter från Bosch Rexroth med upp till 70 procent. Integrerade programvaruverktyg som IndraMotion MTX ega och cta gör det möjligt att analysera och optimera programmering, cykeltider och energiförbrukningstoppar i varje rörelse.