Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Testteknik

Testteknik

Att effektivt nå säkra resultat: Bosch Rexroth erbjuder skräddarsydda tekniker för testteknik

 
 

Högre kvalitet, mer kapacitet, lägre bränsleförbrukning och utsläpp – växande krav på moderna fordon resulterar i stora utmaningar för tillverkarna. Svaret på detta börjar redan i utvecklingen: utvecklingsarbetet i fordonsbygge måste kunna hålla jämna steg med allt kortare produkt - och modellcykler. De får inte gå miste om tillförlitligheten och måste förbli kostnadseffektiva. Testtekniken måste kunna leverera allt exaktare och därtill nya mätvärden till ingenjörerna. Bosch Rexroth förstår branschens krav. Vi erbjuder skräddarsydda tekniker för att lösa era uppgifter för att utföra testuppgifterl.

Användning av sammansatta delar vid intelligent projektering:
Den av Bosch Rexroth utvecklade utrustningen för test av fordonens livslängd har byggts upp modulärt: användningen av sammansatta delar i samband med intelligent projektering möjliggör individuella begrepp. Dessa kan ni integrera i respektive testutrustning i form av avgränsade kompletta system. Med hjälp av funktions- och livslängdskontroller resulterar det i kvalitetsbevis för er som tillverkare. Med hjälp av testställningar kan hydrauliska komponenter – särskilt inom fordonstillverkningen – testas för såväl funktion som livslängd. Så upptäcks tidigt svagheter som kan avlägsnas.

I ett typiskt testcentra, hos biltillverkare och tillverkare av originaldelar för fordon, måste en hel rad komponenter för servohydrauliska förbrukare i olika test- och simulationsanläggningar förses med komprimerad luft. Därför är installationen av ett centralt hydraulaggregat med programerbar styrning för tryckförsörjning fördelaktig. Detta omfattar intern konstruktion med rör med en tryck-, tank- och läckningsledning, avspärrningsventiler och övervakningssensorer.

Förkortning av utvecklingstider är viktig i många branscher:
På många industriområden, t.ex. i branschen för förnyelsebar energi är det viktigt att avsevärt förkorta såval utvecklingstider som godkännandeprocesserna för att förbli konkurrenskraftig. En möjlighet är lämpliga testmetoder och därmed anpassade testanläggningar som uppvisar de egenskaper som krävs av produktnyheter inom kort tid av certifieringsföretag. Som kund hos Bosch Rexroth har du tillgång till våra experter och service över hela världen. Vår närvaro i fler än 80 länder och erfarna specialister från talrika branscher gör oss till en optimal partner.

  • modulär utrustning för livslängdskontroll inom fordonsbygge
  • intelligent projektering för individuella koncept
  • Hydroaggregat med programmerbar styrning för tryckförsörjning