Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Träbearbetning

Högsta möjliga avkastning, minsta möjliga slitage: Bosch Rexroth gör träbearbetningen effektiv

Träbearbetning
 
 

Kraven på träbearbetande maskiner är höga: de måste vara lätta att använda, kunna utnyttja materialet optimalt och stå emot komplexa rörelseförlopp. Samtidigt efterfrågas lång livslängd och låg energiförbrukning. Bosch Rexroth erbjuder prestationsstarka och teknologiövergripande system för träbearbetande maskiner som arbetar tillförlitligt även under de hårdaste förutsättningar.

Oavsett om det handlar om att göra plankor i sågverk eller CNC-styrd träbearbetning – hos Bosch Rexroth finns användarvänliga system som ökar materialutnyttjandet med väl uttänkta lösningar. Ett exempel på detta är kurvsågen: den mäter trädstammens naturliga uppbyggnad och beräknar det optimala sågmönstret. Hydraulikaxlarna från Bosch Rexroth placerar då sågbladen i rätt position. Detta gör det möjligt att effektivt nyttja materialet vid hög genommatning.

Hydraulik, i stor utsträckning underhållsfri, lever upp till alla krav på en lång livslängd i en tuff omgivning. Bosch Rexroth erbjuder också både elektriska driv- och styrteknik och linjär- och monteringsteknik, alla relevanta för att öka produktiviteten i träbearbetningsindustrin.

Med Bosch Rexroth har tillverkare av träbearbetande maskiner tillgång till ett omfattande sortiment av komponenter och system. Rådgivningen från Bosch Rexroth är teknikneutral. Maskintillverkare får optimalt anpassade systemlösningar för sina behov. Den systematiska användningen av Rexroth 4EE – Rexroth för Energy Efficiency – sänker energiförbrukningen.