Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Trafikteknik

Trafikteknik

Mellan kylaggregat och hydrostatik: Bosch Rexroth utvecklar skräddarsydda lösningar för järnvägstrafiken

 
 

Järnvägstrafiken växer över hela världen. Nya riktlinjer skärper gränsvärdena för utsläpp. Det kräver av dieseltågen innovativa kylkoncept samt lägre totalvikt. Medan OEMer använder tillåtna komponenter och system för användning i järnvägstrafiken, så är de totala driftkostanderna viktiga för järnvägsoperatörer. Kriteriet bildas av RAMS-kraven tillförlitlighet, tillgänglighet, underhållsvänlighet och säkerhet. Inför denna bakgrund får ni av Bosch Rexroth högkonfigurerbara systemlösningar för kylaggregat samt certifierade komponenter.

OEMer hittar hos Bosch Rexroth hydrauliskt drivna systemlösningar, som förenar högsta kapacitetsdensitet med kompakta byggnadsmått. Dess öppna konstruktion ger konstruktörer betydande utrymme. Med användningserfarenhet från hela världen och omfattande simulationer stöder våra järnvägsspecialister dig.

Till systemlösningarna och modulerna som har utvecklats av Bosch Rexroth tillsammans med tillverkarna räknas servodrifter som generatorer och kompressorer dieselfordon och precisa hydrostatiska drivsystem för specialfordon. Till produkterbjudanet hör även arbetshydraulik för specialfordon för byggnad och underhåll av spåranläggningar. Bosch Rexroth levererar lösningar som har anpassats till det spårbundna fordonet - monteringsfärdiga till monteringsledet eller verkstaden. Dessutom garanteras global och långsiktig tillgänglighet av reservdelar med tillhörande hantering av gamla produkter.

  • Anpassade lösningar för järnvägsfordonen
  • Garanterar långsiktig tillgänglighet för reservdelar
  • Hydrauliska drivanordningar med hög kapacitet och kompakta byggmått