Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Tryckeri- och konverteringsmaskiner

Printing and Converting

Bosch Rexroth gör tryckprocesser tillförlitliga, ekonomiska och flexibla

 
 

Digitaliseringen ställer tryckerier och tillverkare av tryckmaskiner inför en stor utmaning. I en allt mer dynamisk mediavärld och ökande krav på individualiteten i förpackningstryck är snabba formatbyten väsentliga. Samtidigt gäller det att öka produktivitet och minska makulatur. De mest innovativa lösningarna hittar branschen hos Bosch Rexroth, världens marknadsledare för automatisering av tryck- och bearbetningsprocesser.

Rexroth automatiseringssystem erbjuder genomgående skalbara, tillförlitliga och flexibla lösningar för alla tryckprodukter.

Rexroth Hardware finns sedan mer än 25 år över hela världen tack vare motsvarande åtgärder: ett viktigt bidrag till investeringssäkerhet. Vid äldre anläggningar övertar Rexroth planeringen och genomförandet av retrofit- och moderniseringsåtgärder. Den nyutvecklade, automatiska tillståndsberoende systemövervakningen kompletterar det omfattande servicepaketet från Rexroth för tryckmaskiner. Det använder tryckmaskinens existerande data för drift- och styrningssystemen. Verktyget räknar dynamiskt ut trendförlopp och förändringar och ger handlingsanvisningar för nödvändiga underhållsåtgärder. På så sätt kan maskiners livslängd ökas.

Rexroth är branschoberoende och marknadsledande inom driv- och styrsystem, lineärteknik och fluidteknik. Vi kan konsultera kunder i teknikövergripande frågor och erbjuda kompletta automatiseringslösningar från en leverantör.

  • Sänka kostnader för utveckling och hårdvaror
  • Ökad hastighet och precision