Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Väg och vatten

Stålkonstruktioner i vatten

Flytta broar, lyfta fartyg, öppna och stänga vattenlås: tekniken från Bosch Rexroth stödjer tillförlitligt viktiga uppgifter

 
 

Bosch Rexroth har byggt upp ett omfattande och internationellt efterfrågat know-how för att bygga stålkonstruktioner i vatten, i alla storlekar och kapaciteter. Med omfattande erfarenhet samt djup förståelse för all slags automatiseringsteknik hjälper vi våra kunder med att sätta sådana projekt i drift punktligt och tillförlitligt.

Betydelsen av energiåtervinning från förnyelsebara källor ökar ständigt, även från vattenkraft. Här används en mångfald av förslutningar som även vid extrema förhållanden måste kunna arbeta tillförlitligt, säkert och störningsfritt.

Broar förbinder platser och människor och underlättar transport och trafik. Vid rörliga broar ställs därför krav: de måste vara tillförlitliga, långlivade och samtidigt flexibla. Som ingen annan drivteknik förenar våra hydrauliksystem hög driftsäkerhet och kapacitetstäthet, kompakt konstruktion, utmattningshållfasthet, minimalt underhåll och utmärkt styrbarhet.

Bosch Rexroth har över hela världen automatiserat portdrift hos mer än 300 slussar, däribland ett flertal av världens största vattenprojekt - Three-Gorges Dam i Kina samt Panama-kanalens slussar. För sådana jätteprojekt låter Bosch Rexroth resurserna inom sitt globala produktions- och utvecklingsnätverk koordineras av de lokala specialisterna.

  • Omfattande och internationellt know-how
  • Djup förståelse för automatiseringstekniker
  • Partner i fler av världens största vattenprojekt