Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Varvsteknik

Varvanordningar

Från enstaka aktörer till systemlösning: Bosch Rexroth samlar global användarerfarenhet vid automatiseringen av varv

 
 

Att stödja och förflytta vikter på flera tiotusentals ton och upp till 300 m längd – för varv hör den säkra hanteringen av tung last till de dagliga uppgifterna. Dessutom arbetar man under största tidspress. Tekniken måste därför alltid vara tillgänglig och vara högst tillförlitlig. Bosch Rexroth erbjuder hydrauliska och elektriska aktörer för tunga laster och kompletta systemlösningar.

Tillverkare och användare drar nytta av vår erfarenhet: Bosch Rexroth har redan automatiserat flera lyftanordningar för fartyg, torrdockor och ytterligare varvanordningar över hela världen. Branschspecialister följer projekten från första idén till idrifttagande och livslång service. Om underhåll behövs så kan Bosch Rexroth reagera snabbt och fackkunnigt med sina specialister på plats.

Uppdragen avgör vilka tekniker som ska användas. Till exempel så ställer varv som bygger, underhåller och reparerar stora yachter särskilda krav: dessa båtar måste behandlas ytterst försiktigt för att inte deras fläckfria utseendet ska skadas och få repor. Från Bosch Rexroth får varv modulärt påbyggda och förkonfigurerade lyftare för stora yachter. Dessa har särskilt anpassats för att snabbt och skonsamt lyfta dessa båtar.

Maskin- och anläggningsbyggare lägger stort värde på branschkunskaper vid val av partner. Bosch Rexroth erbjuder er global användningserfarenhet vid automatisering av varv samt lokala kontaktpersoner för alla projekt. Erfarna specialister följer projekten under hela tiden - från definition av uppgiften och över projektets livstid. De kontrollerar funktion och rätt design av alla komponenter med särskilt utvecklade simulationsprogram.

  • Hydrauliska och elektriska aktörer för tung last och kompletta systemlösningar
  • Högsta tillförlitlighet och ständig tillgänglighet
  • Din partner från första idén till service