Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Mobila applikationer

Content
 

Vi är de personer du möter när du vill utveckla din produktiva, energieffektiva, säkra och uppkopplade maskin.

För oss på Rexroth är det viktigt att du som kund oavsett om du är konstruktör, inköpare eller servicetekniker får den support du behöver. Därför får du en kontaktperson hos oss eller kontakt med någon av våra partners.

 


 
 

Produkter & lösningar

 

Våra komponenter och lösningar för mobila applikationer hjälper tillverkare att möta uppsatta krav på utsläppsregler samtidigt som produktiviteten och tillförlitligheten ökar. Med hjälp av vårt kontrollprogram reduceras komplexiteten och möjliggör individuellt anpassade varianter.

  

Mobila robotar

Ta dina mobila robotar till nästa nivå med våra komponenter! Med vår Locator, en mjukvara för positionering av ett stort urval av fordonstyper i en mängd olika miljöer, löser vi din utmaning att lokalisera dina mobila robotar. 
  

Brancher & applikationer

 
  

Partner & Service

 
 

Så minskar du ljudföroreningar skapade av hydraulik

Med morgondagens krav på tystare maskiner kommer även kraven öka på minskade ljudföroreningar skapade av hydraulik. Ljud från hydraulik i maskiner kan genereras av maskinens hydraulpumpar, pumparna skapar tryckpulsationer.

 

Tyckpulsationer genererar vibrationer som kan överföras till angränsande strukturer via slangklämmorna eller på grund av slangens direktkontakt med maskinens struktur.

Isolering av hydrauliska ledningar och slangar från applikationsstrukturen (dvs. ram eller paneler) ger möjlighet att minska buller vid designen av maskinen.

Paneler och strukturer kan ofta fungera som högtalare och förstärka relativt lågt vibrationsnivåer till höga ljudnivåer. Det är viktigt att titta på slangarnas eller rörens position när du utformar hydraulisk utrustning för att uppnå maximal brusreducering.

Genom att reducera tryckpulsationer från pumpar kan de strukturella och luftburna ljudtrycken minskas avsevärt.

Vi på Bosch Rexroth har tagit fram en möjlighet att reducera pumpars tryckpulsation med hjälp av något vi kallar ” Pre compresion volume (PCV)“, detta är en volym implementerad i våra pumpar som minskar (jämnar ut) amplituden på pulsationerna då pumpens kolvar går från lågtryck till högtryck.

 

PCV är inte bara en volym - det är ett system:

1. Förkomprimerings-volym

2. Anslutning till ventilskiva

3. Speciell port timing

4. Rotationsgrupp

 
 

Som exempel nedan kan ni se minskning i ljudtryck uppmätt i förarhytten på en maskin utrustad med en A10-pump inklusive PCV kammare.

 

Har du några frågor?

Kontakta gärna mig så berättar jag mer! henrik.jarl@boschrexroth.se