Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Materialhantering

Transportteknik

Förena styrka och precision på ett tillförlitligt sätt: lösningar

från Bosch Rexroth styr transportteknik och driver den framåt.

 
 

Oavsett om det gäller industritruckar, kranar eller borrmaskiner – inom transporttekniken handlar det om att uppbringa stora krafter och att kunna styra dessa exakt. Samtidigt måste bränsleförbrukningen om möjligt hållas nere utan att förlora i kapacitet, för att bevara kontrollen över driftkostnader och miljöföreskrifter. Här kan ni lita på innovativa lösningar från Bosch Rexroth. Till tyngpunkterna av vårt arbete inom transporttekniken räknas driv- och styrningslösningar för noggrann rörelse av stora laster, hydrostatiska drivanordningar samt elektroniska lösningar.

  • Drift och styrning för noggrann rörelse av stora laster
  • Reduktion av bränsleförbrukning utan kapacitetsförlust
  • Förbättra miljöegenskaper och sänka kostnader