Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Högproduktiv gruva satsar på hydrauldrift

Miljön är dammig och stora, grova stenar nöter hårt på utrustningen. I Aitikgruvan krävs det tuffaste av tufft. Därför har Boliden också varit noga i urvalet av leverantörer till sin nya krossanläggning.

Content

Vi har sett till att de som varit inblandade är erfarna människor. Det gäller alla de investeringar vi har gjort de senaste åren, men det här projektet har funkat allra bäst, säger Jörgen Larsson som är projektledare på Boliden.

Empire State Building

Det är en imponerande syn som möter besökaren vid Sveriges största koppardagbrott i Gällivare. På botten av gruvan kan du ställa Empire State Building – utan att toppen sticker upp. Långt där ner kör några av världens största maskiner omkring; grävmaskiner med skopvolym på 45 kubikmeter och bergtruckar med en lastkapacitet på drygt 300 ton, där bara hjulet är fyra meter i diameter.

Fyndigheten i Aitik innehåller kopparmineralet kopparkis, men även en del guld och silver. Malmen anrikas till koncentrat som levereras till Bolidens egna smältverk. Dessutom transporteras gråberg upp ur gropen och säljs till exempelvis vägbyggen och betongtillverkare.

Aitik är inte bara Sveriges största, utan även världens mest produktiva koppardagbrott. Detta tack vare storskalig produktion, rationella metoder och hög automatiseringsgrad.

Vi kan bryta mer lågvärdig malm än många andra tack vare att vi är effektiva. Vi har faktiskt lägre ingående halter än vad många gruvor har i avfall, säger Larsson.

 
Rexroth_Hägglunds_gruvaAitik1

Strategiska tillväxtinvesteringar

Aitikgruvan har satt upp ett långsiktigt mål att gå från 36 miljoner ton krossad malm till 45 miljoner ton år 2020. För att nå denna ökning och samtidigt få en jämnare och mer stabil produktion har Boliden satsat på en helt ny krossanläggning med två spindelkrossar. I bolagets årsredovisning skriver de att miljardinvesteringen ger ”säkrare produktionsplanering, lägre underhållskostnader, bättre förutsägbarhet och högre resultat”.

– Just nu får vi bra betalt för det vi producerar. Det ger oss förutsättningar att investera. Men en stor utmaning är att vi expanderar kraftigt till ytan, vilket innebär att det blir mycket kostnader också. Vi måste hela tiden fintrimma gruvan så att vi når produktionsökningen med befintlig utrustning. I och med den här krossanläggningen kommer vi att klara det, säger Jörgen Larsson.

För att få tillstånd till expansionen ställdes också hårda krav på Aitikgruvans ekologiska hållbarhet.

Miljömässigt ligger vi i framkant. Det tillåter oss att göra en upptrappning av produktionen. Vi jobbar med allt från eldrivna fordon till energiåtervinning och ekologiska kompensationsområden, berättar Jörgen och framhåller att bolagets miljöfokus hela tiden ökar.

 

En anläggning att vara stolt över

Jörgen Larsson är erfaren i branschen. Han har gjort allt från att köra gruvmaskinerna, till att ansvara för underhåll och montage. I krossprojektet har han varit montageledare och haft del i drifttagningen.

– Det är fantastiskt att vi fått investera i en helt ny byggnad, där allt är genomtänkt och vi har gott om utrymme runt applikationerna.

Särskilt nöjd är Jörgen med en helt ny matarlösning.

Vi har tidigare haft lamellmatare som är lutande. Den har varit instabil på alla sätt. Detta är de första matarna som är helt horisontella. Och det ser jättebra ut!

Metso i USA har designat feederlösningen, som är en beprövad modell med många referensanläggningar runt om i världen. Metso Minerals har därefter anpassat den till Aitikgruvans behov. Denna anpassning har skett i nära samarbete med Bosch Rexroth, som levererat fyra hydrauliska Hägglundsmotorer av modell CBM.

Nyfiken på hydrauldrift

 
Rexroth_Hägglunds_gruvaAitik2

En av anledningarna till att Boliden valde att satsa på Apron Feeders med direkt hydrauldrift var att de haft ett generellt problem med växellådor. En annan var nyfikenhet.

– Vi har haft många haverier med växellådor genom åren och ville få upp tillgängligheten. Det här blir ett test av hydraultekniken. Jag har sett Hägglunds-drifterna spridda på referensanläggningar runt om i världen och i mina undersökningar hittade jag inget som talade emot dem. Besöket på fabriken i Mellansel var också otroligt intressant. Jag fick en helt ny förståelse för hur hydraulsystemen fungerar.

Förutom en bättre tillgänglighet ställde Boliden höga krav på utrustningens prestanda. Metso gjorde därefter en kravspecifikation baserad på två motorer per matare som delar lasten, en kapacitet på 8 000 ton per timme, en variabel hastighet av 0 – 7,46 rpm och startmoment på ca 1 000 000 Nm.

Svaret från Hägglunds-specialisterna inom Bosch Rexroth blev två CBM 2000–1400 per Apron Feeder. En lösning som föll i god jord och som klarar kraven med råge.

– Vi ville ha mer att köra med, så det är bra. Nu kan vi maxa anläggningen till 9 000 ton i timmen. Dessutom har vi redundans på allt och kan köra med en motor om vi vill, säger Jörgen Larsson.

Framgångsfaktorer i projektet

I juni överlämnades anläggningen till drift och Aitikgruvan kör nu full produktion.

– Efter några veckor av tester gick vi på sommarsemester. Fem veckor var jag borta, och allt har bara fungerat! Nu har det passerat drygt 6 miljoner ton genom anläggningen och det har inte varit en enda incident. Att det redan nu funkar så pass bra produktionsmässigt är ett jättebra betyg. Särskilt då anläggningen är skräddarsydd och byggs speciellt för våra behov.

Drivsystemen tar liten plats och möjliggör snabbt utbyte av komponenter tack vare splines. Jörgen kallar dem ”ruskigt smidiga”.

– De största fördelarna är att tillgängligheten blir högre och underhållskostnaderna lägre. Hydrauldrifterna ger mer fri yta på sidorna och anläggningen blir enklare att sköta. Som det känns nu ska vi inte behöva skruva i dem, men måste vi byta ut något så är allt väldigt lättillgängligt. En annan stor fördel är att vi kan backa med hydrauldriften vid underhåll.

Nu återstår bara några små restpunkter och prestandaprover. Boliden maxbelastar både krossar och matare och ser att de får ut det tonnage de behöver. En stor del av prestandaprovet är också att anläggningen ska hålla tillgänglighetssiffrorna under en månads tid.

– Allt ser bra ut ännu så länge. Om det här slår väl ut och vi får en mer fridfull tillvaro kommer vi antagligen att använda hydraultekniken fler gånger. Inte minst för våra stora transportörer är Hägglundsdrifterna absolut med i matchen, avslutar en nöjd Jörgen Larsson.