Sweden

Välj din plats

Sweden
 
 • Bosch Rexroth Servoförstärkare
  Liten plats i skåpet

  Kompakta servoförstärkare som tar liten plats i elskåpet

 • Bosch Rexroth AVT
  Större portalen för placering

  Större portalen som placerar hela rack med ingjutna eldetaljer i ett härdningslager

 • Bosch Rexroth Linjärenheter
  Mindre portalen för dispensering

  Mindre portalen med linjärenheter från Bosch Rexroth, som dispenserar gjutmaterialet över elektroniken

Marginal Column

Magnus Knopp, försäljnings-ingenjör och teknisk rådgivare, elektriska driv- och styrsystem

Content

Portaler - lösningen från AVT Industriteknik i samarbete med Rexroth


AVT Industriteknik i Alingsås är en skicklig funktionsleverantör som tar på sig avancerade uppdrag och skapar effektiva produktionslösningar anpassade efter kundens behov. När Micropower Group behövde en lösning för att gjuta sina produkter vände de sig till just AVT Industriteknik, som i sin tur kontaktade Magnus Knopp, försäljningsingenjör och teknisk rådgivare på Bosch Rexroth

 
 

Micropower Group behövde öka graden av automation för ingjutning av batteriladdare. Ingjutning används för att skydda elektroniken i dem från fukt och för kylning. Lösningen blev att använda två olika portaler, utvecklade och levererade av AVT Industriteknik i samarbete med Bosch Rexroth.

Bosch Rexroth och AVT Industriteknik har genomfört flera framgångsrika samarbeten genom åren. Lösningen för Micropower Group, som är marknadsledande i norra Europa när det gäller batteriladdare till truckapplikationer, blev att bygga två olika portaler. AVT Industriteknik har levererat ett turn key-projekt till kund med projektledning, konstruktion, programmering och installation där Bosch Rexroth har levererat all servo- och linjärteknikutrustning.

 

– Vi valde Bosch Rexroth för att få noggrannheten i servona, för att vi har väldigt mycket färdigutvecklat sedan tidigare projekt samt att vi vet att de är väldigt stabila och noggranna. Dessutom har vi jobbat ihop under flera år och vet att det fungerar bra, säger Caroline Nedin, projektledare och inköpsansvarig på AVT Industriteknik. 

Eftersom det handlar om små produkter var just noggrannheten viktig. Dessutom används produkterna i en utmanande miljö som ställer högra krav på kvaliteten.

– I det här fallet så handlar det om batteriladdarelektronik till truckar med ombordladdare och de ska kunna användas i krävande miljöer. Därför måste man kunna hålla elektroniken i laddarna fri från bland annat fukt, förklarar Magnus Knopp.

 

Den första portalen i lösningen är en dispenseringsportal som sköter själva gjutningen av batteriladdarna. Den sprutar in en exakt mängd gjutmassa som täcker elektroniken i laddarna och därmed fungerar som ett skyddande hölje.

 

Paletten med produkterna går på en rullbana in i dispenseringscellen. Det är många olika produkter med olika parametrar som skall hanteras och kunna ställas in enkelt. Genom ett RFID-system samt recepthantering kan variantfloran hanteras. I den här cellen har vi tre Bosch Rexroth-servon för X-, Y- och Z-rörelserna. Och med hjälp av dem går vi ner i olika positioner för att komma så nära produkten som möjligt, så att vi kan täcka elektroniken med gjutmassan, förklarar Caroline Nedin

 
 

Efter att produkterna har gjutits tar den större portalen över. Den sorterar in paletterna i hyllor där produkterna får stå och härda. Därefter är de redo att användas och kan begäras ut för leverans. Den större servoportalen är ett litet kompakt lagersystem som tagits fram ifrån AVT:s modulbaserade portalkoncept.

 

Lösningen som AVT Industriteknik och Bosch Rexroth jobbat fram är på sitt sätt ovanlig, eftersom det nuförtiden är vanligare att använda robotar istället för portaler. Men enligt Magnus Knopp ser portallösningar nu ut att vara på väg tillbaka.

När robotarna kom tappade portalerna litegrann, de var inte så intressanta längre. Men jag menar att vi nu ser att portalerna ökar igen. En anledning till det är att portaler har fördelen att de är mer flexibla och dessutom kan täcka en större yta. Det är lite ”back to basics”, så det är roligt, säger Magnus.

På bilden Caroline Nedin, projektledare och inköpsansvarig på AVT Industriteknik och Magnus Knopp, Bosch Rexroth