Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Bosch Thermoteknik

En ny profil i produktionen

När Bosch Thermoteknik bytte sitt sortiment behövde också tillverkningsmiljön göras om. Valet föll på Bosch Rexroths profilsystem för att bygga upp banor, hyllsystem och så vidare.

- Nu kan vi hålla produktionsmiljön up-to-date sett till vad som ska tillverkas, hur de aktuella maskinerna och värmepumparna ser ut, säger Ulf Peterson – produktionschef vid Bosch Thermoteknik.

Bosch Thermoteknik med säte i småländska Tranås är ett internationellt kompetenscenter för värmepumpar. Här utvecklas och produceras ett omfattande program av olika värmepumpar för den europeiska marknaden. Från de produkter som vi i Norden är bekanta med – som bergvärmepumpar – till luft-/vattenvärmepumpar med inbyggd kylfunktion för de sydeuropeiska marknaderna.

Divisionen tillhör, som namnet antyder, den stora Boschfamiljen som totalt sett är marknadsledande inom värmesystem i Europa.

Nya produkter krävde ny produktionsmiljö

2006 inleddes ett utvecklingsarbete på Bosch Thermoteknik i Tranås. Man ville effektivisera sin produktion och göra den mer kundstyrd för att minska onödigt slöseri av såväl resurser som tid.

Detta arbete kulminerade under våren 2014 när en ny produktflora med värmepumpar infördes. Denna krävde en likaledes ny produktionsmiljö.

I produktionsmiljön ingår Bosch Rexroths profilsystem, detta är själva fundamentet i fabrikens produktionslina.

Ulf Peterson – produktionschef vid Bosch Thermoteknik – berättar hur man resonerade inför valet av leverantör av profilsystem:

- Vi började från scratch för att hitta lösningar som fungerade ihop med den nya tillverkningen. Premisserna var framför allt att systemet skulle vara enkelt att montera, bygga om och flytta runt. De gamla systemen, anpassade till tidigare produkter, var krångliga att modifiera och blev därmed en flaskhals.

- Sedan ville vi inte vara beroende av externa montörer utan istället involvera vår egen personal, inte minst operatörerna. Det gjorde att delaktigheten ökade samtidigt som de som jobbar i produktionsmiljön verkligen skulle få ett system som passar dem.

I profilsystemet ingår bland annat banor, monteringsplatser och materialställ. Ulf Peterson pratar om att miljön där systemen finns inte bara handlar om själva monteringen utan hela produktionskedjan i fabriken: ”Source, make and delivery” som det engelska uttrycket lyder; från försörjningen från lager in till linan och distributionen ut till de olika monteringsplatserna med vagnar, banor och så vidare.

Men mitt i den stora helheten var det faktiskt en speciell detalj i profilsystemet som var till Bosch Rexroths fördel.

- Den runda profilen. Det är en del som gör att man enkelt kan skruva i fästena i fyra olika positioner. Och just det gjorde att vi kunde ”se” designen direkt; vi fattade snabbt att det skulle funka. Nyckeln är enkelheten.

Andra bolag imponerade

I lean-tänket som Bosch Thermoteknik använder sig av, ingår ett ständigt utvecklingsarbete för att hela tiden anpassa och vässa produktionen. Även här är personalen engagerad berättar Ulf Peterson.

- Vissa av operatörerna har utbildats så att de kan vara med och bygga om när det behövs. När de kan systemet kan de också lätt komma på lösningar som förbättrar.

- Det här ger oss möjlighet att hela tiden hålla produktionsmiljön up-to-date sett till vad som ska tillverkas, hur de aktuella maskinerna och värmepumparna ser ut.

Ulf Petersson avslutar med att berätta, inte utan viss stolthet i rösten, att Thermoteknik-bolag från resten av världen är imponerade av den svenska modellen.

- De vill kolla hur vi lyckats bygga upp och integrera en relativt avancerad produktionslina och arbetsplatser genom med ganska små resurser. Så de benchmarkar mot oss, vilket förstås är kul och ett tecken på att vi gjort något bra.