Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Öka livslängden på ditt hydraulsystem

Hydroren från Rexroth eliminerar vattnet från hydraulvätskan

 

Vatten är tillsammans med smuts en av hydraulikens största fiender. Generellt kan en fördubblad vattenhalt i hydraulvätskan halvera livslängden på komponenter i ditt system. Som världsledande leverantör av hydrauliklösningar kan Bosch Rexroth nu erbjuda en effektiv och miljövänlig lösning mot denna utmaning.

Vi kallar den Hydroren, en filtrerings- och skyddsutrustning som kondenserar ut fritt och bundet vatten i hydraulvätskor. Den hindrar dessutom tillförsel av syre i det slutna hydraulsystemet. Hydroren fungerar i de flesta miljöer: industrier, verkstäder och gruvor. Lösningen kan monteras på vilket befintligt hydraulaggregat som helst.

 
 
 

Ett nytt sätt att skydda hydraulvätskan

Det vanligaste sättet att skydda hydraulvätskan idag, är att göra en oljekvalitetskontroll och tillsätta antioxidanter på regelbunden basis. Andra kostsamma metoder finns också. Gemensamt för alla dessa är dock risken för att det dras in smuts via andningsfilter. Hydroren består av en sluten krets med vattenfilter för innesluten luft och en extern gummilunga för volymkompensering av oljenivå. Det är en lösning som helt eliminerar föroreningar och reducerar vatten i ditt hydraulsystem.

Flexibel och enkel montering

Hydroren kan monteras på alla existerande system – samtidigt som systemet är i drift. Du kan montera den fast vid aggregatet – eller ha den mobilt monterad på vagn för att kunna flytta den mellan olika aggregat. Vattnet från Hydroren samlas upp i en flaska som enkelt destrueras tillsammans med miljövätskor.

Färre oljebyten och längre livslängd

”Torr och ren olja är en förutsättning för långlivslängd med en syntetisk ester” säger Peter Altzar, Teknisk Chef, Fortum Sverige AB, Hydro AM. Inom vissa industrier är det extrema miljökrav och att minimera vattenabsorption av olja är en viktig parameter för lång livslängd. Hydroren ger ett renare system med färre oljebyten med bättre driftsäkerhet och därigenom lägre LCC, Life Cycle Cost. Så både tid och besvär sparas.

Ren arbetsmiljö

Bosch Rexroths mål är att erbjuda kunderna miljösmarta produkter och tjänster.

”Tester visar att lösningen är effektiv på att minska vatteninnehåll vilket ger längre livslängd med bättre driftsäkerhet”

säger Jon Sandström, VD på ITH. En annan viktig miljöaspekt är att även oljedimma kondenseras bort ur luften. Det ger förbättrad yttre arbetsmiljö i ditt hydraulrum.