Sweden

Välj din plats

Sweden
 

LKAB Malmberget

LKAB Malmberget
Marginal Column
Content

LKAB Malmberget investerar i effektivitet på djupet

När gruvan i Malmberget når djup under 1 250 meter blir det allt viktigare att upprätthålla ett effektivt flöde av malm och hög tillgänglighet. Det finns helt enkelt inget utrymme för haverier.

Vi vet att vi måste upprätthålla kostadseffektivitet på djupet. Det är något vi hela tiden jobbar på att förbättra”, säger underhållsingenjören Pär Sundqvist.

 

LKAB Malmberget är en imponerande järnmalmsgruva på fler än ett sätt. För det första är den en högteknologisk anläggning som rymmer ett helt underjordiskt samhälle, med vägar, gruvdrift, kontor och matsalar. För det andra har gruvan flera malmkroppar som är spridda över platsen.

 
 

Det är hela åtta kilometer från ena änden av gruvan till den andra, något som naturligtvis innebär höga krav på logistik och kostnadseffektivitet.

Att gruvan går bra, trots hård konkurrens från dagbrott världen över, tillskrivs den höga effektivitetsnivån tillsammans med en högkvalitativ produkt, bra miljömedvetenhet och mycket kompetent personal.

En central förbättring av tillgängligheten omfattade ett 338 meter långt transportband. Det levde inte upp till sin uppgift som ”huvudlinje” för att frakta 80 procent av all malm från gruvan. En ny drift installerades under ett schemalagd driftstopp i maj 2016, med Pär Sundqvist som projektledare. Vid det laget hade LKAB Malmberget undersökt alternativ i ett par år.

Många utmaningar i en hård miljö

Pär och hans kollegor undersökte allt från de senaste eldrifterna utan växellådor till hydrauliska drifter vid andra anläggningar där de användes. Det enda de visste säkert var att de inte ville ha växellådor. Det var dels av utrymmesskäl, dels för att minska risken för haveri.

Vi hade redan några dubbla växellådor och det var svårt att hitta reservdelar till dem. Det gamla transportbandet var som ett lapptäcke efter alla hårda start och stopp och efter en mindre brand. I genomsnitt hade vi ett haveri om året som ledde till ett oförberett driftstopp på tre till fem dagar. Det hände oftast under veckan efter nyår, när det är allra kallast”, säger Håkan Hansson, som är fältmekaniker.

Den här produktionsförlusten var naturligtvis ohållbar på lång sikt. Ett besök till LKAB i Kiruna gav mycket positiv återkoppling på Hägglunds direkthydrauldrifter.

En lösning med flera fördelar

Till slut blev valet två Hägglunds CBp-motorer med en installerad effekt på 2 × 630 kW och en maximal kapacitet på 3 000 ton i timmen. Skälet till att välja Hägglunds CBp-motorer var kravet på kompakt utformning och maximal effektivitet.

 

De har inte ångrat sitt val. Den största fördelen, enligt Pär Sundqvist, är den inbyggda redundansen och höga driftstillförlitligheten. Bandet drivs av fyra Hägglunds-drivenheter, och en reservpump gör det nu möjligt att fortsätta driften även om en av enheterna stannar.

 
 

Vi har inte haft en enda incident, utan allt har bara fungerat som det ska”, säger han.

Vi behövde inte göra några konstruktionsändringar för att installera den nya driften, så vi slutförde allt under stoppet i maj.”

Den mesta kontakten med Hägglunds specialister var för att få hjälp med programmeringen av styrsystemet.

De har varit till stor hjälp på alla sätt. Utan deras stöd hade vi aldrig fått ett så effektivt system. Vi besökte deras fabrik i Mellansel och de har besökt oss. Vi hade också elplaneringsmöten via Skype var fjortonde dag under hela projektet. Allt har fungerat perfekt”, säger Pär.

Ett problemfritt system

Automatisk lastdelning är en annan fördel, som leder till minskade vibrationer och slitage i drivkedjan jämfört med tidigare, när det fanns en mycket högre belastning och högre krav på en enskild växellåda.

Drivsystemet fungerar så bra att man nästan glömmer att det finns där. Det bara går och går. Det enda vi har behövt göra är att byta filter”, säger fältmekanikern Håkan Hansson.

Den hydrauliska driften är särskilt utformad för dammiga miljöer, och alla hydrauliska komponenter är isolerade från elmotorn. Nu är systemet lätt att utföra service på, lättviktigt och lätt att hålla rent, enligt Håkan.

Med de gamla 6 000 V-motorerna och växellådorna gick det inte att skölja bort malmdammet med vatten, så vi måste dammsuga dem regelbundet”, säger han.

Mjukstarten av den hydrauliska driften är mer skonsam mot de mekaniska komponenterna när du startar. Men den allra bästa funktionen enligt Håkan är krypdriften.

Den är väldigt praktisk när vi behöver inspektera bandet efter skador från förstärkande stöttor och annat skrot som ibland följer med från bergförstärkningar. Nu kan vi gradvis köra bandet fram till där skadan finns och kontrollera den”, säger han.

Nödstoppsfunktionen är också uppskattad, eftersom den gör det möjligt för Hägglunds CBp-motorerna att stoppa bandet på mindre än en meter från full hastighet.

Processen analyserades i detalj och vi genomförde en grundlig riskanalys. Naturligtvis vill vi kunna stoppa bandet så snabbt som möjligt för att förhindra att anställda skadas”, säger Pär Sundqvist.

Under juli 2018 hade transportbandet en tillgänglighet på 99,5 procent och kördes 23–24 timmar om dagen.

De få stopp vi hade orsakades bara av järnskrot på bandet. Nu är det viktigt att vi utför rutinunderhåll så att det inte uppstår några problem i framtiden heller. De stora problemen uppstår alltid efter ett haveri, så vi måste eliminera dem helt och hållet”, avslutar Pär.