Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Hägglunds drivkraften i UHT:s raffineringsteknik för konverterare

”Bosch Rexroth har länge varit det naturliga valet för oss när det gäller hydraulsystem”

Det svenska innovationsföretaget Uvån Hagfors Teknologi AB (UHT) är en global leverantör av metallurgiska processer för stål och ferrolegeringar. En stor del av deras verksamhet handlar om raffinering för konverterare, där företagets utrustning och processtyrning använder Hägglunds direkta drivsystem från Bosch Rexroth.

Det senaste inom metallraffinering

Den svenska innovationsförmågan inom metallbearbetning är en stolt tradition som förs vidare av UHT. UHT erbjuder inte bara utrustning utan även banbrytande expertis och sofistikerade system för processtyrning av metallgranulering och raffinering i konverterare.

Raffinering i konverterare innebär att man blåser gaser genom smält metall, vilket framkallar kemiska reaktioner som avlägsnar orenheter. Processen genomförs i ett särskilt konverteringskärl som roterar regelbundet och tippar ut den raffinerade metallen när processen är slutförd.

UHT saluför två olika raffineringsprocesser för konverterare: en traditionell som använder argon och en egenutvecklad som heter CLU®, där en stor del av det dyra argonet ersätts med ånga. Oavsett vilken som används så utrustas UHT:s konverterare med Hägglunds direkta drivsystem från Bosch Rexroth.

Slipper vibrationer

”Vi upptäckte Hägglunds drivsystem i slutet av 90-talet och efter att ha utvecklat konceptet enligt de specifika kraven på funktioner för raffinering i konverterare beslutade vi ganska omgående att göra dem till en integrerad del av våra produkter”, säger Joakim Lundström, projektledare på UHT. Fram tills dess hade företaget bara specificerade drivenheter, som alltid hade varit av elektromekanisk typ.

”När man blåser in gas i smälta material skapas mycket vibrationer och ett mycket högt vridmoment”, förklarar Lundström. ”Vibrationerna utsätter de elektromekaniska drivenheterna för stora påfrestningar, på grund av mellanrummen mellan de stora kuggtänderna. I ett hydrauliskt system finns varken tänder eller mellanrum och oljan i systemet fungerar som dämpare för att minimera vibrationerna.”

Mindre slitage och underhåll

Lundström framhåller det direkta sambandet mellan vibrationsbelastningen och drivsystemets underhåll.
”Eftersom konverteraren är vänd åt ett visst håll under raffineringen uppstår slitage i vissa områden av kugghjulet”, säger han.
”Det leder till ett omfattande och svårt underhållsarbete där man måste avlägsna kuggarna och positionera om dem för att jämna ut belastningen. Det jobbet slipper man helt med ett hydrauliskt system.”

På liknande sätt förhindrar en hydraulisk enhet slitage på själva konverteraren.

”Eftersom en enhet från Hägglunds absorberar vibrationer så minskas belastningen på både konverteraren och betongfundamentet som stöder den”, säger Lundström.

Säkrade prestanda

När det gäller prestanda menar Lundström att Hägglunds drivenheter ger konverterarna från UHT en konkurrensfördel. ”Drivenheterna tillhandahåller ett fullt vridmoment från noll, vilket är mycket viktigt”, säger han.

”Det innebär att våra konverterare kan tippas snabbare och exaktare än konkurrenternas, eftersom de uppnår full kapacitet från första sekund. Det är en tydlig fördel för kunder som vill förkorta sina processtider och minimera metallresterna under raffineringen.”

Vidare kan drivenheterna tillhandahålla kontinuerlig drift. För reservkraft vid elektriskt fel kan en dieselmotor anslutas för att driva hydraulpumparna.

”Reservkraftalternativet förhindrar stopp, som annars kan orsaka att materialet i konverteraren stelnar snabbt”, säger Lundström. ”Även om det blir strömavbrott kan du fortfarande rotera och tippa konverteraren.”

Perfekta svar på avancerad styrning

Dessutom understödjer den hydrauliska drivtekniken UHT:s främsta försäljningsargument: processtyrningen på nivå 2.

”Vårt nivå 2-system UTCAS är den riktiga juvelen i vårt erbjudande och passar kunder som vill uppgradera eller förbättra sina processer”, säger Lundström.

”Den utför alla beräkningar, håller sig ett steg före och kontrollerar exakt när man behöver byta gasblandning och tillföra material.”

”När UTCAS kombineras med en riktigt bra utrustning förkortar det verkligen kundens process – och det är här hydrauliska drivsystem kommer in i bilden”, fortsätter han.

”Hägglunds motorer har en smidig och jämn drift och reagerar omedelbart på alla kommandon som ges. Med en drivenhet från Hägglunds vrids konverteraren alltid till rätt position och den är oerhört exakt. Vanliga drivenheter kan inte erbjuda samma exakthet.”

Bara fördelar med Bosch Rexroth

Lundström, som kan glädjas åt ett rekordår för UHT:s konverterare och många offerter under 2016, är uppenbart övertygad om fördelarna med hydrauliska enheter. Och han är lika övertygad om fördelarna med att arbeta med Bosch Rexroth. ”Bosch Rexroth har länge varit det naturliga valet för oss när det gäller hydraulsystem”, säger han.

”Och vad gäller just Hägglunds drivenheter så hade vi börjat jobba med dem redan innan de blev en del av Bosch Rexroth”, säger han.
”Vi hade ett nära samarbete med folk på Hägglunds i Mellansel i Sverige och det fantastiska är att vi fortfarande har det samarbetet kvar. Det spelar ingen roll att Bosch Rexroth är så stora. De ger oss alltid stöd och hjälp, de är lätta att komma i kontakt med och de är oerhört flexibla.”

Lundström summerar: ”Att Hägglunds är en del av Bosch Rexroth har bara medfört fördelar för UHT.”