Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Ledning

Content


Ledningen för Bosch Rexroth AG

Bosch Rexroth har inriktat sig på tillväxtstarka marknader och branscher. Vi fokuserden praktiska erfarenheten från 44 olika branscher över hela världen på affärsenheterna

  • Mobile Applications
  • Industrial Applications

Som ett driv- och styrsystemföretag skapar vi skräddarsydda lösningar. Våra kunder och deras behov kommer alltid i första hand.

 

Rolf Najork är styrelseordförande för Bosch Rexroth AG och ansvarar för affärsenheterna produktionsteknik vid Bosch Rexroth och för att driva utlandsverksamhet framåt i viktiga tillväxtmarknader.

Dr. Bertram Hoffmann
 

Dr. Bertram Hoffmann is a Member of the Executive Board and is responsible for the Renewable Energies business unit as well as for the production and quality management efforts of Bosch Rexroth. Since April 2012, he has been driving the expansion of the company's activities in the fields of wind and tidal energy.

Dr Stefan Spindler
 

Dr. Stefan Spindler sitter i ledningen och är ansvarig för affärsenheten Renewable Energies samt för tillverkning och kvalitetsstyrning inom Bosch Rexroth. Since 2010, he has contributed a wealth of experience in the fields of mechanical engineering and system technology and overseen the development of the company's many innovations.

Dr. Rolf-Dieter Amann
 

Dr. Rolf-Dieter Amann är som styrelsemedlem ansvarig för näringsverksamhet sedan 1 april 2013. Hans ansvarsområden omfattar inköp, logistik och HR.