Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Globalt partnerskap

Content

Global framgång genom lokalt agerande

Bosch Rexroth fokuserar på Global Partnership och lokala kontaktpersoner


Bosch Rexroth har ca 33,700 anställda i fler än 80 länder i hela världen. Vi tänker globalt och agerar lokalt. Det är en central del av vår framgång. Vi ger alla kunder tillgång till den praktiska erfarenhet vi inhämtat från arbete över hela världen. This approach allows us to develop tailored solutions adapted to the specific regional requirements of our customers — whether in Europe, the USA or growth markets such as Brazil, China and India.

 

Lokal expertis för lokalt anpassade lösningar.


Kunder kommer alltid att hitta de rätta kontaktpersonerna på Bosch Rexroth. Dessutom har vi organiserat vårt företag efter marknadssegment. . Bosch Rexroth samlar den praktiska erfarenheten från 44 olika branscher över hela världen i affärsenheterna

  • Mobile Applications
  • Industrial Applications
  • Renewable Energies

Våra kunder ställs inför särskilda krav som kräver specifika lösningar. Vårt globala säljnätverk möter dessa utmaningar på plats och leder dem vidare till regionala utvecklingscentra.Därifrån utvecklar vi, utifrån våra modulbaserade produktplattformar, varianter som är specifikt anpassade efter enskilda regioners och branschers behov.

Bosch Rexroth som partner för unika projekt


Rexroth är ofta involverad i unika storprojekt, som:

  • utvecklingen av ett oöverträffat Topside Lifiting System för specialfartyg
  • medverkar vid La Yesca Dam i Mexico
  • förnyelsen av slussarna på Panamakanalen

Vi är med våra kunder vid sådana projekt, ofta som huvudentreprenör eller systempartner, från första utkasten via komplexa simulationer till genomförande och driftsättning. De kan därmed dra nytta av vår omfattande erfarenhet och en beprövad projektledning.