Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Innovation

Innovation hos Bosch Rexroth
Content

Innovation hos Bosch Rexroth - Bara den perfekta lösningen duger

Innovation är något som man talar om jämt och ständigt.Samtidigt finns det många olika föreställningar om vad ordet egentligen betyder.
För européer och amerikaner till exempel, är den främst teknikdriven och består i ökad kraft, effekt och prestanda. För våra kinesiska partner däremot består innovation i att lösa ett problem med mogen teknik, minimal resursförbrukning och en konstruktion som är helt och hållet funktionsinriktad. I andra delar av Asien och Sydamerika förknippar användare åter andra idéer med begreppet innovation. Därför måste den som i en global värld vill göra rättvisa åt de enskilda användarnas föreställning om innovation förstå användarnas olika krav och utveckla anpassade lösningar med hjälp av lokala forsknings- och utvecklingsmöjligheter.

På Rexroth, regionala utvecklare har därför skapat väldigt nära relationer med sina internationella kolleger. Därför samarbetar de regionala utvecklarna inom Rexroth tätt tillsammans i ett nätverk med internationella kollegor. Resultatet är innovationer som sätter standarden globalt och övertygar våra kunder lokalt.Varje år lägger vi dessutom stora summor och kreativiteten hos tusentals ingenjörer på forskning och utveckling. Vår FoU-andel ligger sedan flera år klart över branschgenomsnittet. Fler än 2 100 specialister på Bosch Rexroth arbetar med att ta fram nya produkter, lösningar och tjänster. De identifierar långsiktiga, övergripande trender som är tecken på förändringar av

  • marknader
  • samhälle
  • lagstiftning

Från detta härleder vi metodiskt de behov som vi på kort och medellång sikt behöver uppfylla genom utveckling av befintlig teknik. Samtidigt vidareutvecklar vi ständigt våra befintliga lösningsprinciper och söker nya tillvägagångssätt. Innovation är för oss alltid flerdimensionella förbättringar för tillverkare och användare av maskiner. Det innebär till exempel att en lösning ska medföra både minskade koldioxidutsläpp och ökad produktivitet.