Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Ansvar

Ansvar
Content

For Bosch Rexroth as a company, responsibility means finding the right balance between economic and technological aspects and social and ecological concerns.

Vår företagsledning har företagets ekonomiska styrka, oberoende och långsiktiga välmående för ögonen – till förmån för våra anställda, våra investerare och våra kunder. På uppdrag av våra kunder töjer vi ständigt på gränserna för vad som är tekniskt möjligt och utvecklar innovativa skräddarsydda lösningar. Detta i kombination med att vi tar hänsyn till samhälle och miljö genom att vi exempelvis gjort vår produktion och våra produkter så energieffektiva som möjligt.

Grundvalen för vårt handlande är vår gemensamma värdegrund.