Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Våra värderingar

Content

Med mer än 33 700 medarbetare i över 80 länder ser vi kulturell mångfald som berikande. Vi delar vanliga värderingar i alla delar av världen:

Bosch värderingar

 
Våra värderingar

Framtids- och vinstorientering

För en dynamisk utveckling av vårt företag och framgång på längre sikt deltar vi aktivt i förändringsarbetet såväl på marknaden som inom tekniken. Detta är en förutsättning för att vi även i framtiden skall kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar och våra medarbetare attraktiva arbetsplatser. Vi agerar och fattar beslut resultatorienterat för att säkra tillväxt och ekonomiskt oberoende. Med utdelningen från Robert Bosch-stiftelsen finansierar vi allmännyttiga projekt.


 
Våra värderingar

Ansvar

Vi är medvetna om att vårt företags verksamhet måste stå i samklang med samhällets intressen. Våra produkter och tjänster skall framför allt främja säkerheten för den enskilda människan, hushållningen av våra resurser och värnandet om en ren miljö.


 
Våra värderingar

Initiativ och beslutsamhet

Vi agerar på eget initiativ, tar företagaransvar och är beslutsamma i fullföljandet av våra mål.


 
Våra värderingar

Öppenhet och förtroende

Vi informerar i god tid och öppenhjärtigt våra medarbetare, affärspartner och finansiärer om viktiga framsteg inom företaget. och skapar därigenom grunden för ett förtroendefullt samarbete. Detta skapar därigenom grunden för ett förtroendefullt samarbete.


 
Våra värderingar

Ärlighet

Vi betraktar ömsesidig ärlighet i samarbetet med varandra och med våra affärspartners som en förutsättning för vår framgång.


 
Våra värderingar

Tillförlitlighet, trovärdighet och laglighet

Vi lovar inte mer än vi kan hålla, anser löften som bindande och beaktar lag och rätt.


 
Våra värderingar

Kulturell mångfald

Vi är medvetna om vårt regionala och kulturella ursprung och betraktar samtidigt mångfald som en tillgång och förutsättning för vår globala framgång.