Sweden

Välj din plats

Sweden
 
Marginal Column

Kontakt

Bosch Rexroth AG
Glockeraustrasse 2
89275 Elchingen
DC/PUR1, Tyskland

Produktgrupper: svarvning, fräsning och växeldelar, hydraulmontage, sintrade delar, maskinbearbetade gjutgods

.

.

Bosch Rexroth AG
Zum Eisengiesser 1
97816 Lohr am Main
DC/PUR2; Tyskland

Produktgrupper: elektronik, elektroteknik, elektromekanik, mekaniskt montage, aluminumpressgjutning, pressade-dragna-böjda delar, plastdelar, icke-järngjutgods, gummidelar

.

.

Bosch Rexroth AG
Mannesmannstrasse 29
58455 Witten
DC/PUR3, Tyskland

Produktgrupper: handgjutning, fästdon, Job Shop, gjutgods, smidesdelar, stål, aluminumprofiler, fästdon, icke-järnmetaller, magneter

Inköp och logistik

Content

I september 2010 omstrukturerades inköpsavdelningen på Bosch Rexroth AG för att stärka sin position på ett hållbart sätt och att öka potentialen för kostnader och effektivitet.

Omstruktureringens huvudpunkter inkluderar:

 • Globalt ansvar för inköp av produktgrupper, dvs. global indelning av krav och bestämt ansvar för leverantörer ("One-Face-to-the-Supplier")
 • Strukturering av projektinköp enligt produktkategorier, förbättrad förebyggande kvalitetssäkring och försäkran om "Design-to-Cost" vid externa inköp
 • Helt integrerat kvalitetsansvar vid inköp samt optimering av våra leverantörers resultat angående kvalitet och logistik

Under 2011 köpte Bosch Rexroth AG råvaror och handelsvaror för 2,2 miljarder euro runt om i världen.

Följande indelning av produktgrupper görs globalt:

 • Maskinbearbetade komponenter
 • Smidesdelar, stål, icke-järnmetaller
 • Lager, fästdon, Job Shop, gjutgods
 • Gjutning/komponentgrupper (ventiler)
 • Elektroteknik
 • Icke-järngjutgods, pressade-dragna-böjda delar, plastdelar
 • Elektronik och elektromekaniska komponentgrupper
 • Monteringar
 • Aggregat/tillbehör projektinköp
 • Handgjutning