Sweden
Bosch Rexroths produktivitetshöjare

Optimera. Digitalisera. Kör!

PRODUCTIVITY BOOSTERS

Bygg upp dina digitala muskler

Med det nya servicepaketet Productivity Boosters hjälper Bosch Rexroth företag att förbättra sin produktivitet och sitt resultat – båda nödvändiga för bra konkurrenskraft. Vi arbetar tillsammans med företag och erfarna specialister inom produktion och it. Tillsammans tar vi fram lösningar för processförbättringar och automatiseringssystem, och vi kan till och med erbjuda support under digitalisering. Med Productivity Boosters-tjänsterna får du allt du behöver för att förbättra din direkta och indirekta produktivitet, genom att använda digitala lösningar i projekt av alla storlekar. Detta kan vara allt från snabba förbättringar för produktion och intralogistik till automation av manuella arbetssteg och gradvis digitalisering på väg mot framtidens fabrik.

Dina fördelar

Tekniska expertkunskaper

Domänkunskap och applikationserfarenhet

Specialisterna i Productivity Boosters-teamet är experter inom flera teknikområden – från automation och digitalisering till anslutning av system på högre nivå och applikationer till befintlig infrastruktur. Vårt nätverk med strategiska partners kan hjälpa dig med ytterligare expertkunskaper.

Skräddarsydda lösningar

Skräddarsydda lösningar

Vårt modulära utbud av tjänster är anpassade efter dina behov. De spänner från organisatoriska optimeringsprocesser, automatiserade arbetsflöden och förbättringar av intralogistik till digitalisering av värdeströmmen och gradvis introducera AIoT.

Productivity Boosters lämnar inte kunderna i sticket – vi hjälper dem att implementera dem på ett praktiskt sätt. Erfarenhet visar att produktiviteten ofta kan ökas avsevärt genom organisatoriska åtgärder eller enkla digitaliseringssteg – och med en låg investeringskostnad.

Digitalisering

Digitalisering

Specialister vet att det vid digitalisering av värdeskapande kan vara kostnadseffektivt att gå fram med många små steg för att på ett snabbt sätt se bra resultat. Under pilotprojekt kan produktionschefer och medarbetare hinna få en inledande erfarenhet, utvärdera förbättringarna och digitalisera nästkommande arbetssteg. Tack vare transparensen för alla viktiga parametrar på plats kan medarbetare identifiera problem i realtid och lösa dem innan de påverkar produktiviteten negativt.

Lösningar

Ikon för smarta produkter

Smarta produkter

Våra smarta produkter kompletteras med smarta tjänster och anpassas från fall till fall. Detta säkerställer att våra smarta produkter är lämpliga för olika typer av produktion och skalbara baserat på dina villkor, som till exempel din it-infrastruktur. Med Productivity Boosters får våra kunder detta omedelbara extravärde – men det är bara en av många fördelar du får när du samarbetar med oss.

Ikon för tjänster

Tjänster

Vi erbjuder ett modulära utbud av konsulttjänster som är anpassade efter dina behov. De spänner mellan optimering av organisatoriska processer, automatiserade arbetssteg och förbättringar av intralogistik till digitalisering av värdeströmmen och gradvis introducering av industri 4.0.

Ikon för partners

Partners

Projekt implementeras på ett kompletterande sätt tillsammans med konstruktion, produktledning och partners. Vid behov kan Productivity Boosters ta med andra experter, partners och it-experter i verkställandefasen. Oberoende av vilken typ av projekt det gäller kan du lita på att du får ett system som levererar vad som har överenskommits och som tillför mervärde.

Ikon för smart lösning

Smart lösning

Productivity Boosters smarta lösning är en holistisk, skalbar lösning för verkstadsgolvet. Vi kan arbeta tillsammans med dig för att utvärdera potentialen för din produktion, fastställa vilka åtgärder som måste vidtas och upprätta en färdplan med hjälp av ett antal godkända metoder för att uppnå snabba vinster tack vare digitalisering eller processförbättring. Du kan vara säker på att du får en lösning som passar dina behov och din budget perfekt.