Sweden

Välj din plats

Sweden
 

I/O-system S20/S67E för flexibel automation

 • Rexroth_IO_-system
  nästa sida

  Tålig, enkel, snabb

  S20 och S67E I/O-moduler med tålig elektrisk och mekanisk design. De är enkla att installera och programmera - både i kopplingsskåpet och för fältinstallation

Realtidskommunikation för periferin

Med tilltagande uppkoppling av maskiner växer också kraven på periferienheterna. Med S20 och S67E erbjuder Bosch Rexroth ett stort och högpresterande sortiment av I/O.

För S20 och S67E krävs mindre installationsarbete, tack vare den enkla integrationen av modulerna. Med hög prestanda med korta svarstider och direkt synkronisering sker datakommunikationen i realtid med ökad kvalitetskontroll som resultat. Den modulära uppbyggnaden hos I/O-systemen möjliggör högsta flexibilitet för skapandet av lönsamma maskinkoncept.

Mer information

 

Produktkatalog

 

Broschyr

 
 
 • S20

  IP20 I/O-System S20 för skåpet

  IP20 I/O-System S20

  I/O S20 är klassat enligt IP20 och är flexibla, skalbara I/O-moduler för korta cykeltider och högsta precision – antingen lokalt i styrningen hos XM-modellen från Rexroth eller som en decentraliserad I/O-station.

  Systemet möjliggör realtids-användning med korta svarstider. Marknadens snabbaste I/O-teknologi installeras enkelt och parametriseras smidigt med Rexroths IndraWorks. För en ständigt snabb och säker signalhantering. För högsta tillgänglighet och tidsbesparande, säker automation.

  ◾ Kortare reaktionstid och synkron processdatahantering för högre mätnoggrannhet, kvalitetskontroll och cykeltider.

  ◾ Individuellt kombinerbara moduler med hög mångsidighet i funktionerna.

  ◾ Kanalvis diagnos via LED eller i SPS

  ◾ Flexibel integration med Sercos, PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus eller PROFIBUS

  ◾ Robust design med standardmässigt utökat temperaturområde, låg elektromagnetisk strålning och hög vibrationstålighet

  ◾ Delning mellan lokalbus, elektronik och periferi-nivå

  ◾ Enkel uppbyggnad på station och utbyte av delar tack vare verktygslös installation

  ◾ På den säkra sidan: säkerhetsmodul för CIP-säkerhet för Sercos och PROFIsafe on PROFINET eller PROFIBUS

  Mer information:

  IP20 I/O-System S20

  IndraWorks Engineering

   
 • S67

  IP67 I/O-system S67E för fältinstallation

  I/O-System S67

  I/O-systemet S67E stöder kommunikationsstandarden IO-link, som används världen runt och möjliggör framtidssäkra system med ihopkoppling av intelligenta sensorer och ställdon. Med sin robusta design i klass IP65/IP67 och hög tålighet mot magnetisk strålning lämpar sig modulen perfekt för fältinstallation och möjliggör högsta flexibilitet för individuella lösningar. Också vid extrema yttre förhållanden ger de en pålitlig, maskinnära och komplett skåplös installation.

  • Skyddsklass IP65/67
  • IO-Link master enligt specifikation V1.1
  • Öppen standard enligt IEC61131-9 för integration av främmande tillbehör
  • Standardmässigt utökat temperaturområde från −25 … +60°C
  • Ingångar för PROFINET och EtherCAT
  • Förebyggande underhåll genom driftstidsräknare / slitageindikator / diagnos
  • Enkel installation genom mindre behov av kabeldragning

  IP67 I/O system S67

  IndraWorks engineering

   
 • Anslutning

  Flexibel kommunikation

  Anslutning

  Öppna standarder för kommunikationen möjliggör perfekt integration av I/O-systemen S20 och S67 med maximal tillgänglighet. Modulerna ansluts enkelt till Sercos, PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus eller PROFIBUS


  Mer information:

  IP20 I/O system S20

  IP67 I/O system S67

   
 • Integration

  Enkel integration

  Integration

  I/O-systemen S20 och S67E är lätt integrerade med Rexroth hårdvara, vilket förenklar installationsarbetet. Antingen som sida-vid-sida med S20 eller decentraliserat med S67, allt via ett flertal fältbus-kontakter, I/O-integrationen med den inbyggda XM-kontrollen är mycket enkel. Med verktyget IndraWorks kan alla I/O-moduler parametriseras smidigt – med standardiserade beskrivningsfiler som lätt integreras i lösningarna.

  Mer information:

  IP20 I/O system S20

  IP67 I/O system S67

  Embedded control XM

  IndraWorks engineering

   
 • Synkronisering

  Realtids-hantering av signaler

  Synkronitet

  Systemets högpresterande bus tillsammans med Sercos, som automatiseringsbus, sätter standarden när det kommer till hastighet. Uppdateringstakten för signalbearbetning är endast 1 µs per modul, beroende på version. Externa encoder-mätsystem kan därför integreras i kontroll-loopen, utan att en encoder-kabel behöver dras i kontrollskåpet. Men ändå ger de högdynamisk kontroll över axlarna och de snabba modulerna löser även utmanande räknefunktioner. Samspelet med extremt korta cykeltider och snabb signalbearbetning minskar svarstiden och ökar mätnoggrannheten.

  Mer information:

  IP20 I/O system S20

  IP67 I/O system S67

  Inbyggd kontroll XM

   
 • Säkerhet

  På den säkra sidan

  Säkerhet

  Med IP 20 I/O-systemets säkerhetsmodul blir en säker kombination möjlig - flexibelt genom stödet från CIP Safety hos Sercos eller PROFIsafe hos PROFINET och PROFIBUS.

  Säkerhetsmodulen kan kombineras med någon av standardmodulerna och ger lika enkel installation, stor tålighet och korta cykeltider. Säkerhetsmodulen hos S20 är certifierad enligt SIL 3 (EN 61508), SILCL 3 (EN 62061) och kategori 4 / PL e (EN ISO 13849-1).

  Mer information:

  IP20 I/O system S20 säkerhetsmoduler