Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Rätt läge att energieffektivisera med Sytronix

Allt fler företag inser nu vikten av att energieffektivisera sin produktion. En bidragande orsak är det nya energiledningssystemet ISO 50001. Det här betyder att behovet av Bosch Rexroths lösning Sytronix bara blir både större och viktigare.

Marginal Column

ISO-krav och ny lag om energikartläggning

Att energieffektivisera är något Bosch Rexroth missionerat för i flera år. Men egentligen är det först det senaste året som önskemålen från våra egna kunder – och slutanvändarna – har börjat strömma in. Något vi förstås tacksamma över; inte minst som bevis på att vi faktiskt har var rätt ute. Men framför allt eftersom det innebär att vi kan bidra till en mer miljöanpassad produktion bland de som använder Sytronix.

Att medvetenheten ökat beror mycket på det ISO-krav som kom 2001. I korthet en energireduceringsstandard som struktureras så att företagen ständigt ska effektivisera och säkerställa sin energianvändning. Energiledningsarbetet dessutom fungerar som en intressant källa till kunskap om företagets energianvändning.

Dessutom har riksdagen sagt ja till en ny lag som syftar till att anpassa svensk lagstiftning till energieffektiviseringsdirektivet. Beslutet innebär bland annat att stora företag senast den 5 december 2015 ska ha rapporterat om verksamheten omfattas av lagen och vilka delar som ska energikartläggas.

Det går heller inte att sticka under stolen med att en energisnålare tillverkning numera också är en stor konkurrensfördel bland våra kunder.

Content

Sytronix - varvtalsreglerade pumplösningar

Energieffektivt | Kraftfullt | Kostnadseffektivt

Energieffektivisering är ett begrepp med flera dimensioner. Du kan energieffektivisera ditt hus genom att till exempel byta fönster eller anpassa uppvärmningen. För ett tillverkande företag är oftast driften av maskinutrustning en stor källa till höga energikostnader. Det är här Bosch Rexroths lösning Sytronix blir en avgörande skillnad.

  • Energibesparingar upp till 80%
  • Reducering av bullernivåer med upp till 20 dB (A)
  • Lägre investerings- och driftskostnader
  • För-konfigurerade system ger korta installationstider.
  • Komponenter designade för elektro-hydraulisk användning
  • Inbyggd diagnostisering