Sweden

Välj din plats

Sweden
 
Marginal Column
Content

Spara energi och miljö - anpassa hastigheten

VT-HPC för reglering av flöde och tryck hos pumpar med variabelt deplacement.

Den nya ”n”-funktionen breddar den tidigare versionen av VT-HPC och ger maximal energieffektivitet och minskad ljudnivå. Normalt drivs hydraulpumparna med motorer som är direkt kopplade till nätet. Med VT-HPC kan en frekvensomriktare, som styr varvtalet, kopplas till. Med ”n”-funktionen möjliggörs att optimal referensnivå anges för driften av de hydrauliska pumparna. VT-HPC ger det tryck och flöde som applikationen behöver och ser till att motorn går med optimalt varvtal. VT-HPC kan byggas in i vilket system som helst via multi-Ethernet och är idealisk för applikationer i Industri 4.0.


 

Enkelt: ett verktyg för alla inställningar och uppgifter (IndraWorks)

Snabbt: enklare uppstart, bättre dynamik

Öppen: Sercos och Multi-Ethernet-anslutningar till befintlig struktur, enkel diagnostik, snabbt tack vare gränssnitt baserat på Ethernet-baserad TCP/IP

Flexibelt: skala funktion och kommunikation enkelt i mjukvaran

• För användning till HS5-pumpar från 40cm3 till 1000cm3

 

”Med VT-HPC kombinerar vi verkligen vår erfarenhet av hydraulik med vår kompetens inom elektrisk drift för att skapa ännu bättre lösningar. Den nya ”n”-funktionen gör det möjligt att anpassa varvtalet för att hela tiden eftersträva optimalt deplacement för pumpen , motor och pump behöver aldrig gå med högre varvtal än nödvändigt. Detta sparar energi och pengar förstås, och också våra öron, tack vare lägre ljudnivå”, säger Anders Lindqvist, teknisk specialist hydraulik

 

IndraWorks - ett gemensamt mjukvaruverktyg för SY(H)DFED, VT-HPC (A4V..HS5), A4V..HS5E och Sytronix

 

Perfekt konstruktion

Vårt mjukvaruverktyg IndraWorks DS supportar dig vid igångkörning, administration, parametrering och diagnostik av alla nya generationens Motion Control system.

- Genomgående enkel parametrering

- Enhetlig hantering av elektrisk och hydraulisk drift

- Tydligt strukturerad kompilation av reglerparametrar

  • Hydraulikspecifika dialoger för pumpar
  • Tydligt strukturerad diagnos

- Online-oscilloskop

Läs mer om IndraWorks