Sweden

Välj din plats

Sweden
 
  • nästa sida
Content

ABPAC: individuella aggregat, snabbt konstruerat

Bosch Rexroths hydraulikaggregat ABPAC erbjuder flexibla och energieffektiva enheter, ideala för stationära maskiner som t.ex. flis- och träbearbetning eller pressar och plastmaskiner. För att förkorta konstruktions- och leveranstider har stort fokus lagts på att använda standardiserade komponenter och processer.

Med ABPAC från Rexroth kan ni smidigt konfigurera aggregat efter just era behov och få fram komplett dokumentation, Claes Wickman, försäljningsingenjör på Bosch Rexroth

  • Smart tillståndsövervakning med Open Core gränssnitt
  • Mobil åtkomlighet, intiutiv styrning, energisnål drift
  • Anpasningsbar för varje typ av applikation
  • Spara energi: med varvtalsvariabel Sytronix-drift
  • Tankstorlek: 100 till 400 liter
  • Specialfunktioner för kylning, ljuddämpning och effektivitet

Konfigurator

 
 

Aggregat för Industri 4.0

Rexroth öppnar upp hydrauliken för uppkoppling och datautbyte i enlighet med Industri 4.0. ABPAC har utrustats med sensorer för tillståndsövervakning av relevant systemstatus. Integrering av öppet gränssnitt ansluter PLC helt sömlöst till företagets IT-system. Högnivåspråken som används stöder ett brett urval plattformar. Det möjliggör lokal styrning av systemet och stöder också visualisering med ett intuitivt browser-gränssnitt. Det betyder att användaren kan använda mobila enheter som smartphones och tabletter både för att övervaka systemet och göra anpassningar.

Utrusta din produktion för framtiden – Industri 4.0.