Sweden

Välj din plats

Sweden
 
  • ABPAC
    ABPAC

    Med aggregatserien ABPAC öppnar Bosch Rexroth upp för tillkoppling av hydraulik till framtidens produktion och Industri 4.0

  • Effektiva och energiesnåla hydraulaggregat från Bosch Rexroth
    Effektivt

    Den omfattande fackkunskapen och erfarenheterna hos Bosch Rexroth i området intelligent, sammkopplad hydraulik är nyckeln till effektivitetsoptimering, produktivitet och konkurrensförmåga.

Content

Maximal kraft, minimal energiåtgång

Bosch Rexroth ger dig energieffektiva, tysta och pålitliga hydraulaggregat. Du specificerar gränserna, vi konstruerar ett perfekt passande hydraulaggregat – från effektiva, kompakta till projektspecifika enheter med tankstorlek upp till 75 000 liter.

Aggregatet är hjärtat i hydraulsystemet och har stor betydelse för systemets produktivitet och effektivitet. Världens ledande specialister på hydrauliska aggregat finns hos Bosch Rexroth. Våra experter har erfarenheter som samlats från tusentals applikationer i alla branscher.

Med intelligenta komponenter och moduler skapar vi både tillräcklig kraft till insprutningsmaskiner och stålverk och sätter upp de mest berömda scenerna i världen.

Rexroths aggregat ger låga driftskostnader och minimal CO2-avtryck tack vara den höga energieffektiviteten. Vi arbetar systematiskt med att reducera ljudnivån och ser till att ditt system lyder alla säkerhetsstandarder. Vi utnyttjar alla fördelar av att ha världens största sortiment av hydraulikkomponenter och vi använder huvudsakligen standardkomponenter från serieproduktion.

 
 
 

Connected Hydraulics - beyound limits

Läs mer

Industri 4.0

Läs mer

Inte mer energi än det behövs - Sytronix

Läs mer om Sytronix

Läs mer om energieffektivitet hos Rexroth

 
 

Bosch Rexroth: vägvisare till Industri 4.0

En av de drivande krafterna bakom integrationen av hydraulik i Industri 4.0 är Bosch Rexroth. Så tidigt som i början av 90-talet introducerade vi de första elektrohydrauliska linjäraxlarna med decentraliserad intelligens, utifrån ett tydligt definierat krav från automationsmarknaden. Bosch Rexroth fortsätter bidra till denna utveckling inom driv- och styrteknik. Vi möjliggör hydrauliska lösningar att bli uppkopplade och del i nätverk.

Variabla pumpar med decentraliserad intelligens kombinerar alla fördelar med elektrisk drift med hydraulik. Drivenheterna i Sytronix-familjen genererar precis det flöde som behövs och minskar energiåtgången. Lägre systemkostnader och ökad flexibilitet som resultat.

Standardiserade kommunikationsprotokoll är ett basbehov för Industri 4.0. Bosch Rexroth stöder alla nu aktuella real-time protokoll som Sercos, EtherCAT, Ethernet IP, PROFIETRT samt VARAN på en typ av hårdvara som tillåter systemintegration oberoende av tillverkare.

Att ansluta hydraulik via Ethernet öppnar upp för all fjärrdiagnostik och underhåll på avstånd. Med korrekt behörighet kan tekniker hämta hem data oberoende av sin fysiska placering eller ändra parametrar online.

Genom att kombinera elektronik, mjukvara och öppna standarder integreras hydraulik perfekt i Industri 4.0-konceptet.