Sweden

Välj din position

Oljebehandling

Oljebehandling

Effektiv filtrering av hydraulvätska kan innebära en dramatisk förbättring av prestanda, livslängd och effektiv drift för ett hydraulsystem.

Oljevårdssystem – ökad livslängd och lägre oljekostnader

Uppnå maximal livslängd

Liksom med personbilar har oljebyteintervallen förlängts från tidigare 5 000 till 20 00 kilometer eller mer. När det gäller applikationer för hydraulik och smörjolja har emellertid inte någon sådan livslängdsförlängning skett, men det kan enkelt uppnås: Med Rexroths oljebehandlingssystem kan hydraulmedia få upp till sju gånger längre livslängd och det ger även ett perfekt skydd för systemet.


Vikten av oljerenhet i industriella hydrauliska produkter

Den centrala komponenten i alla hydrauliska system är hydrauloljan. Orenheter och föroreningar kan ha en negativ inverkan på funktionen, vilket kan leda till kostsamma skador och driftstopp. Faktum är att tre fjärdedelar av alla problem som uppstår kan spåras till kontaminering.

Att hålla oljan ren är det enklaste sättet att säkerställa att produktionslinjen fungerar optimalt. Ett mycket effektivt filtreringssystem kan maximera tiden mellan underhållsintervallen och kan leda till en snabbare avkastning på investeringen. Bosch Rexroths hydrauliska filtreringslösningar inkluderar allt du behöver för att hålla hydraulsystemets olja i gott skick.