Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Kulskruvar

Marginal Column
Content

Kulskruvar är en typ av skruvenheter finns med många olika typer av muttrar med matchande mutterhus och speciell ändbearbetning som kan beställas.

Du kan använda orderdata för att sätta samman olika muttrar och skruvar (inklusive skruvändbearbetning) till en komplett kulskruvenhet och skicka in som förfrågan.

Det finns inga generella begränsningar för kombinationer av muttrar och spindlar.

Samtliga konstruktionsversioner är också tillgängliga i Rexroths konfigurationsverktyg för kulskruvar, Rexroth Ball Screw Assembly Configurator.

Du kan använda konfigurationsverktyget för att steg för steg konfigurera en enskild kul- eller rullskruv.

Både generella katalogalternativ och godkända produktspecifikationer kan väljas.

När du slutfört konfigurationen kan du ladda ned resultatet i form av en 3D-modell.

Det finns flera fördefinierade standardversioner av ändbearbetning, men även individuell utformning är möjlig.

Konfigurationsverktyget är kopplat till Rexroth eShop, så du kan både få prisuppgift och beställa direkt.

Spindeldiametrar finns från 6 till 80 mm.

Dessutom kan flera olika typer av muttrar väljas.

Advantages:

  • Extra-quiet running for a optimized ball pickup from the guideway
  • Uniform functioning based on the principle of total internal recirculation
  • Large number of balls for high load capacities
  • D x n parameters of 150 000 permit highly dynamic applications
  • Effective seals with wiping action
  • Easy installation of nuts
  • Large range of items available from stock
  • Five-day express delivery available on request

For more details please have a look at the right navigation bar.