Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Planetrullskruvar

Content

Med PLSA rullskruvenheter erbjuder Rexroths också skruvenheter för snabb förflyttning av stora laster.

I rullskruvenheter är flera rullar placerade rotationssymmetriskt i en mutter. De roterar parallellt med axeln runt en valsad gängad spindel för att generera linjär rörelse.

Denna konstruktion medför många kontaktytor, vilket ger god axiell styvhet och lastbärande förmåga, vilket i sin tur ger lång användbar livslängd. PLSA har bästa positioneringsnoggrannhet och repeterbarhet även vid minimala förflyttningar.

Fördelar i korthet:

  • God styvhet och lastbärande förmåga tack vare många och stora kontaktytor
  • Tystgående tack vare styrda rullar
  • Utrymmessnål installation tack vare högre effekttäthet
  • Lägre smörjmedelsförbrukning och gott miljöskydd tack vare effektiva tätningar
  • Olika mutterutföranden kan beställas