Sweden

Välj din plats

Sweden
 

IMS - Mätsystemet som ger koll på varje mikrometer

Marginal Column

Rexroth IMS är ett beprövat och prisat mätsystem. Redan 2016 tilldelades Rexroth en utmärkelse för "bästa innovation". Sedan dess har utvecklingen fortsatt med fler och nyare versioner.

Content

IMS mätsystem integreras direkt i skenstyrningen

Mätsystemet IMS från Bosch Rexroth integreras i en skenstyrning som enkelt kan byggas in i maskiner eller annan utrustning där man önskar en noggrann positionering. Systemet har en mätnoggrannhet på +/- fyra mikrometer.

Enligt Carry Lindholm, Senior Technical Advisor på Bosch Rexroth, hjälper IMS till att spara tid och öka kvaliteten i produktionen. Genom att snabbare kunna göra anpassningar blir produktionen effektivare. Precis vad som krävs i dagens industrivärld.

- IMS skapar en förbättrad noggrannhet eftersom skalan sitter i linjärstyrningen så att positionen mäts direkt där noggrannheten krävs. I konventionella lösningar där man har en skruv-, rem- eller kuggstångsdrift i kombination med en servodrift får man flera felkällor som ger en sämre noggrannhet. Den aktuella positionen beräknas indirekt via motorns återkoppling och alla toleransfel och glapp ger mätfel.

IMS bidrar även till ett robust mätsystem som är okänsligt mot magnetism, skyddat mot smuts och som tål vibrationer i utrustningen. Carry Lindholm lägger till:

- Tack vare den integrerade lösningen finns inget behov av någon extern mätskala som lätt kan skadas. Det behövs inget batteri för positionsbackup eftersom systemet är absolut och alltid vet sin position. Det förenklar vid konstruktion, installation, driftsättning och service.

IMS-A

IMS-A har en absolutskala som alltid vet aktuell position även om strömmen i maskinen varit avstängd.

IMS-I

IMS-I har en traditionell skala som först behöver referensköras, dvs sakta förflyttas tills den hittar en referenspunkt som informerar systemet om positionen.

 
 

IMS mätsystem - exakt och säkert

Utmaningen

Idag ställs allt högre krav inom den tillverkande industrin på att producera fler serier med snabbare omställningar och samtidigt öka kvalitén på producerade detaljer. Så lite tid och råvaror som möjligt får gå förlorad.

Det finns många sätt att anpassa en produktionslina till detta. I det större perspektivet kan det handla om att anamma ett ”leantänk”, där man önskar en stor flexibilitet på tillverkade produkter utan att tappa tid i maskinomställningar. Med en IMS-A lösning är det enklare att med hög noggrannhet ställa om mellan olika format eller positionera verktyg i utrusningen.

På detaljnivå kan enstaka produkter leda till förbättringar. IMS är en lösning, som enkelt kan användas för att få ett flertal fördelar.

Lösningen

IMS är ett mätsystem som är integrerad i skenan till en kul- eller rullskenstyrning. Det bidrar till att positioneringen av arbetsstycket eller verktyget blir exakt, en viktig faktor för tillverkningens kvalitet, produktivitet och effektivitet. Mätnoggrannheten ligger på minimala +/- fyra mikrometer med en repeternoggrannhet på +/- 0,25 mikrometer.

IMS-systemet kan mäta med en hastighet på 5 m/s och har skyddsklass IP67.

- IMS mätskalor används i moderna maskiner som ligger utvecklingsmässigt i framkant och som ger ett antal fördelar för kunden.

- Eftersom det inte finns några rörliga delar i mätsystemet så blir det inget slitage som försämrar noggrannheten över tiden, säger Carry Lindholm

Enkel att konstruera in till skillnad mot en extern skala som måste justeras in för att få parallellitet.

Väl skyddad. IMS har skyddsklass IP67 till skillnad mot en del skalor som är helt öppna för smuts. Minskad risk för störningar och slitage.

Extremt hög noggrannhet

IMS klara mycket hög dynamik. 5 m/s i hastighet samt 500 m/s2 i acceleration

Omagnetisk mätskala som inte påverkas av metallspånor eller EMC

Fördelarna

Exaktheten i mätningarna en stor fördel med IMS. Men Carry Lindholm påpekar att det finns fler:

De flesta delarna i IMS är av metall, och systemet är både hållbart och underhållsfritt, även i riktigt tuffa och smutsiga miljöer. IMS påverkas inte av vibrationer runt omkring – och inte av omgivande magnetfält eller radiovågor som annars kan påverka mätresultatet.

Det ger en pålitlighet i driften som gjort IMS till det givna valet bland en mängd stora tillverkande industrier runt om i världen.

Enkel att konstruera in till skillnad mot en extern skala som måste justeras in för att få parallellitet.

Väl skyddad. IMS har skyddsklass IP67 till skillnad mot en del skalor som är helt öppna för smuts. Minskad risk för störningar och slitage.

Extremt hög noggrannhet

IMS klara mycket hög dynamik. 5 m/s i hastighet samt 500 m/s2 i acceleration

Omagnetisk mätskala som inte påverkas av metallspånor eller EMC