Sweden

Välj din position

myBODAS

myBODAS

myBODAS är din ingång till BODAS Ecosystems digitala värld: Den är din centrala kontakt med Bosch Rexroths portfölj av mobil elektronik.

myBODAS

myBODAS ger snabb och enkel tillgång till aktuell information och dokumentation om våra produkter. Dessutom ger den stöd för att utveckla de applikations- och maskinfunktioner som du behöver. För närvarande ger dig denna plattform full tillgång till vårt första webbaserade verktyg ”easyConfig”: Utveckla, konfigurera och underhåll dina mobila maskiner med vår elektroniska styrenhet ECU. Fler verktyg och appar följer – håll dig uppdaterad!
myBODAS

Komma i gång med easyConfig

easyConfig är ett modernt webbaserat verktyg där du kan börja utveckla din egen applikationsprogramvara (ASW). Konfigurera RC/40-styrenheten efter dina projektspecifika behov! Och du kan manuellt ställa in dina gränssnitt eller andra funktioner – med hjälp av vårt grafiska användargränssnitt (GUI) eller bara genom att ladda upp respektive konfigurationsfiler.

Logga in i easyConfig