Sweden

Välj din plats

Sweden
 

BODAS

Content

Med BODAS erbjuder Rexroth ett lämpligt och unikt system som uppfyller alla krav för elektronisk styrning av mobila maskiner.

Modulär arkitektur

Som system utmärks BODAS av sin modulära arkitektur med passande gränssnitt. Som resultat kan alla komponenter enkelt integreras. De öppet programmerbara RC-styrenheterna är hjärtat i BODAS programmet. Uppkopplade enheter, sensorer, displayer och joysticks kompletterar BODAS program utbud.

Tillförlitlighet

Tack vare RC-styrenheter och kringutrustning kan BODAS garantera hög tillförlitlighet och tillgänglighet för din maskin - trots stora mekaniska påfrestningar, extrema sommar- och vinterförhållanden eller starka elektromagnetiska störningar. Detta kan utvidgas betydligt genom fjärrdiagnos via BODAS Connect Services.

Flexibilitet

BODAS-programvaran och BODAS Connect-apparna, som innehåller specifik Rexroth-applikationskunskap, är också modulärt strukturerade. Beroende på önskad funktion väljer du koordinerade mjukvarumoduler och konfigurerar dina egna lösningar för fordonskontrollsteknologi och molnapplikationer. Individuella och skräddarsydda koncept är också möjliga med BODAS-systemet.

Uppkoppling/IoT

Rexroth BODAS Connect ansluter terräng- och järnvägsfordon med Internet of Things. Grunden till detta är vår omfattande applikationskunskap inom IT- och fordonsarkitekturer, i kombination med den beprövade Bosch IoT Suite, som redan tillhandahåller molntjänster för flera miljoner fordon. Tillsammans med BODAS hård- och mjukvara, erbjuder BODAS Connect en omfattande helhetslösning. Dessutom möjliggör den öppna och modulära IT-arkitekturen också hybridlösningar med tredjepartselement.

Boschfaktorn

BODAS-systemet drar nytta av det nära samarbetet mellan Rexroth och Bosch. Denna "Boschfaktor" inom utveckling, testning och professionella molntjänster leder till en stabil och enastående hög produkt- och servicekvalitet. Det bidrar till en hög tillgänglighet av din maskin i en krävande vardag.

Certifierad utvecklingsprocess

Processer som uppfyller stränga standarder används vid utveckling av mobila elektronikkomponenter. När vi utvecklar produkter som används i säkerhetsrelaterade tillämpningar följs branschstandardens säkerhetsstandarder. Detta möjliggör implementering av Bodas produkter i applikationer med höga säkerhetskrav. Den utvecklingsprocess som definierats för detta har utvärderats av ett oberoende part och certifierades i enlighet därefter.

Certifikatet kan laddas ner här: TÜV Certificate: Mobile Electronics Engineering Trusted Process (0,87 MB)

Läs mer