Sweden

Välj din plats

Sweden
 
Marginal Column

Content

RC10-10/31 kompletterar Rexroths BODAS-program för styrning

RC10-10/31 är en mikrokontroller i BODAS–familjen inom Bosch Rexroths program för mobilelektronik, med funktioner för maskinsäkerhet enligt ISO 13849 och ISO 25119. Den universella mikrokontrollen bygger på en kraftfull TriCore 32-processor med 270 MHz, som redan är i full produktion i bilindustrin. RC10-10/31 kan programmeras enligt standard IEC61131-3 eller C-kod.

 

Produktfakta

• Programmerbar i C och BODAS-design (IEC61131-3 )

• Diagnostik med BODAS-service verktyg

• För säkerhetsfunktioner upp till PLd enligt EN ISO 13849

• För säkerhetsfunktioner upp till AgPLc enligt ISO 25119

• Stoppfunktion med säkerhet upp till PLe

• Ingångar för givare med SENT (SAE J2716) interface.

• Nominell spänning 12 V / 24 V

• Strömutgångar upp till 3 A alternativt 4 A

• Skyddsklass IP65

• Frekvensingångar: För aktiva sensorer eller Rexroth DSM

• 4 st. temperatur/resistansingångar

• Låg ströms utgångar upp till 20 mA, t.ex. för LED

• Interna spänningskällor: 1x 5V, 1x justerbar

• Deaktivering av utgångar möjligt via digitala ingångar (Inhibit funktion)

• 1x CAN med wake-up function