Sweden

Välj din plats

Sweden
 
Content

Publik presentation

 • All relevant data tillgänglig på samma plats
 • Information från olika filformat kan visas (ex. Excel, PowerPoint, video)
 • Tillgängligt för alla medarbetare

Visning

 • Snabb kompilering av data och dokument, t.ex. för förbättringsarbete
 • Individuell användarbehörighet, t.ex. läsa, redigera, radera
 • Information kan visas och redigeras mellan avdelningar. Dokument kan uppdateras via Desklink
 • Filtrering och presentation av relevant information, utan förändring av originalfilen

Möten

 • Operatörer kan ge egna namn till varje enhet
 • Mötesdokumentation med fritt valbara element och anpassad struktur
 • Automatisk rapportgenerator med all relevant infomation och tillägg till mötespunkter

Anteckningsfunktioner

 • Noteringsfunktion för kommunikation med kollegor eller för eskalering
 • Touchscreen för att markera och kommentera direkt i ActiveCockpit
 • Visning och överföring av relevant information. Vid avvikelse kan t.ex. ett foto göras med en platta och skickas direkt till AcitveCockpit

Q(kvalitet)- och S(säkerhet)-gränssnitt/widgets

 • Registrera och bearbeta kvalitets- och säkerhetsavvikelser
 • Presentera aktuell status med stort Q och S
 • Årssammanställningar av kvalitet och säkerhetsstatus
 • Överföra värden tillbaka till ERP/MES

Industri 4.0

 • Kommunikation i realtid med ERP- och MES-backend-system genom standardiserad anslutning till dina existerande system
 • Kundspecifik definition av relevant data och anslutning ger enkel och säker tillgång

Appar för framtidssäkring

 • Avvikelsehantering
 • Registrering och bearbetning av avvikelser. Dessa mått definieras i ActiveCockpit och överförs med Ind4.0-gränssnittet till MES och ERP
 • Tavla/skärm
 • Presenterar din data tydligt och intuitivt för att optimal uppföljning av processer och upptäcka avvikelser på ett tidigt stadium
 • Personalplanering
 • För interaktiv schemaläggning av medarbetarare och planering på monteringslinjer
 • Kvalitetsprocessen
 • Upptäck och undvik avvikelser så snart som möjligt

Webb-anpassning

 • Snabb integration av appar, även från tredje part

Kundspecifika tjänster

 • Bosch Rexroth erbjuder projektspecifika tjänster, för värdeflödes-design

Datasäkerhet

 • All data inkl. e-mails krypteras och överförs via SSL
 • Applikationen bygger på skyddande kod/defensive programming, vilket kontrollerar all åtkomst i förväg
 • Ett definierad roll- och behörighetskoncept reglerar tillgången till systemet och motverkar fel
 • Alla lösenord sparas krypterat i databasen för att förhindra spionage om databasen skulle angripas. Alla användarinloggningar kontrolleras för riktighet och felaktig kod
 • Indirekta databasfrågor undviker möjliga attacker (SWL injection)