Sweden

Välj din plats

Sweden
 

ActiveCockpit – interaktiv kommunikationsplattform för tillverkningsindustrin

Content
 

Bearbetning och visualisering av produktionen i realtid

Effektiva produktionsprocesser kräver ständiga förbättringar. Det är grundläggande för felförebyggande arbete och förbättringsarbete att snabbt ha tillgång till korrekt data. Det möjliggör snabb reaktion med minsta möjliga ansträngning – direkt vid produktionslinjen.

Med ActiveCockpit för produktion har du all relevant data tillgänglig direkt på golvet.

Den interaktiva plattformen ActiveCockit bearbetar och visualiserar produktionsdata i realtid.

ActiveCockpit kopplar samman IT-applikationer som produktionsplanering, kvalitetshantering och e-mail med mjukvarufunktionen hos maskiner och fabriker. Informationen är basen för beslut och processförbättringar.

 
 

Fördelar

Fördelar som ett resultat från speciella produktfunktioner

All relevant information tillgänglig för alla i realtid direkt i produktionslinan

Intelligent anslutning sparar tid för informationsbearbetning. Mer effektiva förbättningsprocesser genom tydliga analyser och uppgiftsfördelning med ActiveCockpit

 
 

Industri 4.0

Realtids-inhämtning, bearbetning och visualisering av all relevant data hos en tillverkningsenhet för utbyte av information mellan människor, maskiner och produktionsprocesser på fabriksgolvet. Interaktiv mjukvara för diagnosticering och optimalisering av maskiner och processer och avvikelse hantering. Browser-baserad internetstandarder och öppet mot tredjeparts-applikationer. Enkel länkning till bakomliggande system (MES/ERP)