Sweden

Välj din plats

Sweden
 

De tre grundpelarna för manuella produktionssystem från Rexroth

Content

Den viktigaste frågan för modern tillverkning är att undvika svinn. De manuella produktionssystemen (MPS) från Rexroth har utvecklats helt i linje med aspekter av lean-produktion, vilket gör det möjligt att planera och implementera lean-tillverkningsinstallationer snabbt och enkelt.

Kraven på modern lean-produktion är större än att bara fokusera på enskilda moduler. Ett integrerat system med enhetligt implementeringskoncept står i förgrunden. Hos Rexroth återspeglas det konceptet i MPS-filosofin.

Produkter

De tre grundpelarna för de manuella produktionssystemen omfattar arbetsstationer, materialförsörjning och länkning. Med dem kan du skapa både arbetsstationer och hela produktionslinjer som snabbt kan anpassas till arbetets innehåll och utföras på ett extremt effektivt sätt, så att du undviker svinn enligt ”lean”-principerna.

mer om "lean production"

Tjänster

Rexroth vägleder dig genom hela lean-produktionsprocessen. Med vår planeringsprogramvara MTpro hjälper vi dig genom hela implementeringen.

mer om MTpro

Processer

MPS-filosofin kompletteras av Rexroths interna processer. Korta leveranstider och flexibla processer gör att du kan förverkliga dina tankar om lean-produktion utan spill.

mer om lean production

ESD-skydd

Elektrostatiska laddningar uppstår som följd av elektrisk uppladdning som genereras av friktion mellan olika material eller genom induktion i elektriska fält. De kan sedan laddas ur vid arbetsstationen och skada eller förstöra känsliga komponenter. Rexroths ESD-program erbjuder ett brett utbud av produkter som skyddar dina produkter mot skador från elektrostatiska urladdningar

mer om ESD-skydd

Ergonomi

En ergonomisk arbetsstation spelar en avgörande roll för att minska svinn under produktionen. Från en ergonomisk synvinkel ligger huvudfokus på arbetaren. Därför är dessa arbetsstationer utformade för att passa varje arbetare och inte tvärtom.

mer om ergonomi